B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma kuntoutusta varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelan järjestämää kuntoutusta tai taloudellista tukea kuntoutuksen ajalle.

Jos asiakas hakee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, Kela suosittelee, että lääkäri tekee kuntoutussuunnitelman B-lausunnon sijaan.

Saat lomakepohjia Terveysportista tai Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi. Katso ohjeet lomakkeiden käyttöön (Henkilöasiakkaat-osio).

Katso ohjeet lausuntojen kirjoittamiseen:

Lue lisää kuntoutusvaihtoehdoista (Henkilöasiakkaat-osio).

Kuntoutukseen ohjaaminen

Lue, miten ohjaat potilaasi kuntoutukseen. Sivulla kerrotaan, miten lääkärin pitää toimia, kun hän valitsee potilaalleen oikeaa kuntoutusvaihtoehtoa ja ohjaa häntä kuntoutukseen.