Työterveyshuollon lausunto

Kelan asiakas tarvitsee työterveyshuollon lausunnon työssä jatkamisen mahdollisuuksista, kun Kela on maksanut hänelle sairauspäivärahaa 90 päivältä. Työterveyshuollon on lisäksi tarvittaessa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja lääkärin kirjoitettava uusi työterveyshuollon lausunto ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää. Päivärahapäivät voivat kertyä

 • yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä, joka johtuu yhdestä tai useammasta sairaudesta
 • useasta lyhyestä jaksosta enintään kahden vuoden ajalta.

Työterveyshuollon lausunto koskee vain työntekijöitä

Työterveyshuollon lausunto koskee vain työntekijöitä. Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työterveyshuollon lausuntoa.

Kela voi keskeyttää sairauspäivärahan maksamisen, jos asiakkaalla ei ole työterveyshuollon lausuntoa 90 päivän jälkeen.

Työterveyshuollon lausunto on toimitettava Kelaan, vaikka työntekijää ei olisi hoidettu työterveyshuollossa. Lausunnon tarkoituksena on varmistaa, että työnantaja ja työterveyshuolto

 • ovat tietoisia työntekijän tilanteesta
 • voivat selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia hänen kanssaan.

Lausunnon voi laatia työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee työntekijän työolosuhteet.

Jos 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen on laadittu uusi työterveyslääkärin lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista, pitää työntekijän toimittaa myös se Kelaan.

Käytä ensisijaisesti sähköisiä todistuksia ja lausuntoja

Käytä sähköistä todistusta, jos se on käytettävissä. Saat todistuksen tai lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Tutustu ohjeisiin sähköisistä lääkärinlausunnoista ja -todistuksista.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Näin kirjoitat lausunnon

Työterveyshuollon lausunnossa arvioit työntekijän mahdollisuuksia jatkaa työssä. Jos hänellä on useita työnantajia, yksi lausunto riittää.

 • Käytä lausuntopohjana A-todistusta, jos tapaus on selkeä.
  • Valitse kohdassa Todistuksen tarkoitus vaihtoehto Työterveyshuollon lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista.
  • Kirjoita arviosi kohtiin Arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja Selvitys työssäjatkamismahdollisuuksista.
 • Käytä lausuntopohjana B-lausuntoa, jos arvioit samalla työhön paluuta tukevia toimenpiteitä.
  • Valitse kohdassa Lausunnon tarkoitus vaihtoehto Työterveyshuollon lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista.
  • Kirjoita varsinainen arviosi kohtiin Arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja Selvitys työssäjatkamismahdollisuuksista.

Työterveyshuolto koordinoi yhteistyötä työntekijän ja työnantajan kanssa. Työterveyshuolto järjestää tarvittaessa työterveysneuvottelun.

Työterveyshuollon lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Asiakas näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Lue lisää lääkärintodistusten ja -lausuntojen sähköisestä välittämisestä (kanta.fi).

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna asiakkaalle kopio lausunnosta.