Lääkärinlausunto erityisäitiysrahaa varten

Asiakas tarvitsee lääkärinlausunnon erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV 97), kun hän hakee Kelasta erityisäitiysrahaa.

Kela voi maksaa erityisäitiysrahaa, jos asiakas joutuu raskauden aikana olemaan poissa työstä ennen varsinaista äitiysrahakautta siksi, että

  • hän altistuu työssään kemiallisille aineille, säteilylle, tarttuvalle taudille tai muulle vaaratekijälle.
    • Erityisäitiysrahan perusteena olevat vaaratekijät on määritelty sairausvakuutusasetuksessa.
  • vaaratekijät eivät ole vältettävissä työssä
  • työnantaja ei pysty järjestämään muita työtehtäviä raskauden ajaksi.

Lisäksi erityisäitiysrahan maksaminen edellyttää, että asiakas on työkykyinen. Jos asiakas ei ole työkykyinen, hänellä voi olla oikeus sairauspäivärahaan.

Työterveyshuolto arvioi, milloin erityisäitiysrahan ja erityisäitiysrahavapaan hakeminen on tarpeellista ja ajankohtaista.

Perhevapaat uudistuvat vuonna 2022

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Uudistus vaikuttaa moniin Kelan etuuksiin.

Uudistuksen myötä erityisäitiysrahasta tulee erityisraskausraha. Termin muutos ei kuitenkaan vaikuta lausunnon kirjoittamiseen. Termi päivittyy sähköisiin lausuntoihin. Ensimmäiset päivitykset tehdään toukokuussa 2022.

Lue lisää perhevapaauudistuksesta ja erityisraskausrahasta:

Käytä ensisijaisesti sähköistä lääkärinlausuntoa

Käytä sähköistä lääkärinlausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Tutustu ohjeisiin sähköisistä lääkärinlausunnoista ja -todistuksista.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat lääkärinlausunnon

Erityisäitiysrahalausunnon kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee työolot.

Kuvaa lääkärinlausunnossa (SV 97) äidille, sikiön kehitykselle tai raskaudelle haitalliseksi arvioidut kemialliset aineet, säteily, tarttuva tauti tai muut vaaratekijät. Arvioi altistuminen tekijöille. Lisäksi kuvaa mahdollisuudet työnkuvan muokkaukseen.

Lääkärinlausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä lääkärinlausunto Kelaan sähköisesti Kanta-palvelujen kautta, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa. Lue lisää lääkärintodistusten ja -lausuntojen sähköisestä välittämisestä (kanta.fi).

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio lausunnosta.

Lue lisää