Puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ piârluõvâsvuõđ ääiʹjest

Siõʹme vuõʹrddi puäʹres vuäitt kuâđđjed jeäʹnnluõvâsvuõʹtte juʹn ouddâl siõʹme šõddmõõžž. Siõʹme šõddmõõžž mâŋŋa uhttu puärraz vuäǯǯa leeʹd siõʹmin dååma. Kela mähss tän ääiʹjest puärrsipeiʹvvtieʹǧǧid, kook õuʹdde tuõrv piârri puåttjid.

Piârluõvâsvuõđ kuõskki lääʹǩǩ mõttai

Kela mäʹhssem puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ mõttje čâhčča 2022. Tâʹl šâdd viõʹǩǩe piârluõvâsvuõttoođummuš. Vuäǯǯak Kela tuärjjõõzzid vuäʹmm lääʹjj mieʹldd, jõs

  • laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij juʹn ouddâl 4.9.2022
  • väʹlddveʹted adoptiopäärna hoiddu 30.7.2022 leʹbe tõn ouddâl.

Vuäʹmm lääʹjj meâldlaž puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ liâ spesiaaljeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ, eʹččvuõđteäʹǧǧ da puärrsiteäʹǧǧ.

Vuäǯǯak Kela tuärjjõõzzid ođđ lääʹjj mieʹldd, jõs

  • laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij 4.9.2022 leʹbe tõn mâŋŋa
  • väʹlddveʹted adoptiopäärna hoiddu 31.7.2022 leʹbe tõn mâŋŋa.

Ođđ lääʹjj meâldlaž puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ liâ vueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ, spesiaalvueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ da puärrsiteäʹǧǧ.

Mõõn jiânnai tuärjjõõzz vuäǯǯ?

Nuʹt ođđ ǥu vuäʹmm lääʹjj mieʹldd puärrsitieʹǧǧ meäʹr laʹsǩǩeet eeʹǩǩpuåttji vuâđald. Eeʹǩǩpuåttjin juuʹrdet tuu puåttjid 12 määnpââʹj ääiʹj. Jõs vuäitak vuäǯǯad tuärjjõõzz ouddmiârkkân vueʹssmannust 2022 ääʹljeeʹl, Kela laʹsǩǩad tuärjjõõzz meäʹr tõi puåttji mieʹldd, koid leäk vuäǯǯam 1.4.2021–31.3.2022.

Tuärjjõs lij pâi uuʹccab ko päʹlǩǩ. Takainalla tõt lij 70 % puåttjin.

Tuärjjõʹsse vaaikat še tõt, jõs leäk mättʼtõõttâm leʹbe puõccâm leʹbe leämmaž reâuǥteʹmmen. Uuʹccmõs tuärjjõs lij 29,67 euʹrred peeiʹvest leʹbe nuʹtt 742 euʹrred määnpââʹjest. Ouddmiârkkân mättʼtõõtti vuäǯǯ tän veeʹrd tuärjjõõzz.

Puärrsitieʹǧǧest määuʹset piiđ.

Tuâjjliʹžže nårrje jeältõk da eeʹǩǩluämm, ko son lij puärrsiluõvâsvuõđâst. Jõs vuäǯǯak puärrsiluõvâsvuõđ ääiʹj pääʹlǩ, Kela mähss tuärjjõõzz tuu tuâjjuʹvddja.