Puärsmeei reâuǥteʹmes oummu tuärjjõs

Jõs leäk ââlda jeältõkââʹjj, vuäitak piâssâd nuʹtt sarnnum jeältõk-ǩiâinnu leʹbe vuäǯǯad lââʹsspeeiʹvid tiânâspeiʹvvteägga leʹbe vuâđđpeiʹvvteägga. Teʹl vuäǯǯak peiʹvvtieʹǧǧ, sa serddjak puäʹresvuõttjeältõʹǩǩe.

Vääʹld õhttvuõđ Kelaaʹje, jõs smiõttak, vuäitak-a vuäǯǯad lââʹsspeeiʹvid vuâđđpeiʹvvteäggsad.

Jõs haaʹlääk lââʹsspeeiʹvid tiânâspeiʹvvteäggsad, vääʹld õhttvuõđ reâuǥteʹmesvuõttkäšnnsad.

Vuäitak ooccâd puäʹresvuõttjeältõõǥǥ ouddâl 65 eeʹjj ââʹjj, jõs leäk šõddâm ouddâl eeʹjj 1962. Lââʹssen tuʹst feʹrttai leeʹd reâuǥteʹm da vuäǯǯad lââʹsspeeiʹvid vuâđđpeiʹvvteägga.