Ulkomailla työskentelevä ja Suomessa vakinaisesti asuva rajatyöntekijä

Työskenten rajatyöntekijänä ulkomailla. Mitä ilmoitan Kelaan?

Selvitä Kelasta, kuulutko työsuhteesi aikana Suomen sosiaaliturvaan ja oletko sairausvakuutettu Suomessa. Selvitä asia, vaikka kyseessä olisi lyhyt työskentelyjakso.

Ota yhteyttä Kelaan

  • tekemällä ilmoitus Kelan verkkoasiointipalvelussa verkkopankkitunnuksilla (ilmoitus muutosta ulkomaille tai tilapäinen oleskelu ulkomailla)
  • soittamalla maasta- ja maahanmuuton palvelunumeroon 020 634 0200 ma–pe kello 8–16

Yhteydenoton jälkeen Kela selvittää, kuulutko Suomen sosiaaliturvaan ja sairausvakuutuksen piiriin. Jos oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy, Kela antaa sinulle päätöksen asiasta.

Minkä maan sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen piiriin ulkomailla työskentelevä rajatyöntekijä kuuluu?

Jos työskentelet rajatyöntekijänä toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen piiriin. Yleensä et siis ole Suomessa sairausvakuutettu.

Esimerkki
Suomessa asuva rajatyöntekijä, joka työskentelee Ruotsissa, on sairausvakuutettu Ruotsissa.

Mihin maahan maksan sosiaaliturvamaksut?

Rajatyöntekijänä maksat sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut työskentelyvaltiossasi. Näin toimii myös työnantajasi.

Sairausvakuutus ja Kela-kortti

Mitä tarkoittaa, ettei rajatyöntekijä ole Suomessa sairausvakuutettu?

Rajatyöntekijänä kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvaan ja sairausvakuutukseen. Saat sosiaaliturvaetuudet työskentelymaastasi.

Esimerkki
Suomessa asuva ja Ruotsissa työskentelevä rajatyöntekijä saa sosiaaliturvaetuutensa, esimerkiksi sairaus- ja äitiyspäivärahan ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin Ruotsista.

Miksi minun pitää palauttaa Kela-kortti?

Kela-kortti on Suomen sairausvakuutuskortti. Koska et ole sairausvakuutettu Suomessa vaan työskentelymaassasi, sinun pitää palauttaa Kela-kortti ja Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelaan.

Suomen kansalaisuus, pysyvä asuminen Suomessa tai verojen maksaminen Suomeen ei tarkoita oikeutta Kela-korttiin.

Jos asut Suomessa, mutta työskentelet  rajatyöntekijänä toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, sinulla on kuitenkin oikeus Kelan sairaanhoitokorvauksiin muun muassa lääkeostoista siitä huolimatta, ettet ole Suomessa sairausvakuutettu.

Sairaanhoito ja sairaanhoitoetuudet

Mitä oikeus sairaanhoitoetuuksiin tarkoittaa?

Rajatyöntekijänä sinulla on oikeus sairaanhoitoon sekä asuin- että työskentelyvaltiossasi.

Oikeus sairaanhoitoetuuksiin Suomessa tarkoittaa muun muassa

  • oikeutta käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja samaan hintaan kuin kunnan muut asukkaat.
  • oikeutta saada Kelalta sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon kustannuksista
  • oikeutta saada korvauksia apteekista ostetuista lääkkeistä.

Rahana saatavat etuudet, kuten sairauspäiväraha, maksetaan siitä valtiosta, jonka sairausvakuutuksen piiriin kuulut.

Esimerkki
Suomessa asuva ja Ruotsissa työskentelevä rajatyöntekijä on oikeutettu sairaanhoitoon Suomessa. Ruotsi vastaa hoidon kustannuksista. Mahdollinen sairauspäiväraha maksetaan Ruotsista.

Oikeus saada sairaanhoitoa Suomessa ei riipu Kela-kortista.

Miten todistan oikeuteni sairaanhoitoon?

Kun Kela pyytää sinua palauttamaan Kela-korttisi, saat asiakirjan, jonka nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Voit myös hakea todistusta itse Kelasta lomakkeella SV 140 tai pyytää todistusta Kelasta soittamalla maahan- ja maastamuuton palvelunumeroon.

Miten käytän julkista terveydenhuoltoa Suomessa?

Sinulla on oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla ja samaan hintaan kuin kunnan muillakin asukkailla. Esitä julkisessa terveydenhuollossa Kelan myöntämä asiakirja, jonka nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Miten käytän yksityistä terveydenhuoltoa?

Sinulla on oikeus käyttää yksityisiä terveydenhuoltopalveluja Suomessa. Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkiot sekä tutkimuksen ja hoidon kustannukset on maksettava ensin kokonaan itse. Sairaanhoitokorvausta voit hakea jälkikäteen Kelasta lomakkeella SV 127.

Lääkkeet ja apteekki

Saanko lääkkeistä suorakorvauksen apteekissa?

Saat rajatyöntekijänä Suomen apteekeissa suorakorvauksen lääkkeistä, jotka ovat korvattavia. Todistusta oikeudesta hoitoetuuksiin ei välttämättä tarvitse esittää apteekissa, sillä apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelan tietojärjestelmästä. Kysely tehdään jokaisen apteekkiasioinnin yhteydessä osana lääkemääräyksen toimittamista. Jos sinulla on erityiskorvausoikeus, saat suorakorvauksen myös erityiskorvattavista lääkkeistä.

Jos korvatuista lääkkeistä syntyneet kustannukset ylittävät vuotuisen vuosiomavastuun (lääkekatto), sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Kela lähettää sinulle ilmoituksen, kun lääkekustannukset ovat ylittäneet vuosiomavastuun. Myös lääkkeiden lisäkorvauksen saa suorakorvauksena apteekissa, kun apteekki tarkistaa oikeutesi lisäkorvaukseen Kelan tietojärjestelmästä.

Jos et saanut apteekissa suorakorvausta korvattavista lääkkeistä, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta lomakkeella SV 178. Samalla lomakkeella voit hakea myös lisäkorvausta.

Miten haetaan oikeutta lääkkeiden erityiskorvaukseen?

Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien hoitoon käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen. Lue lisää erityiskorvausoikeuden hakemisesta Lääkekorvaukset-osiosta.

Korvataanko ulkomaisella reseptillä ostettuja lääkkeitä?

EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä laaditulla reseptillä Suomesta ostetuista korvattavista lääkkeistä saa suorakorvauksen apteekissa, kun apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Perheenjäsenen ja eläkkeellä olevan sairaanhoito

Missä perheenjäsenelläni on oikeus saada sairaanhoitoa?

Perheenjäsenelläsi on yleensä oikeus sairaanhoitoon asuinvaltiossaan, mutta myös työntekovaltiossasi. Työntekovaltiosi voi kuitenkin rajoittaa perheenjäsenesi sairaanhoito-oikeuden niin sanottuun välttämättömään sairaanhoitoon. Esimerkiksi Ruotsi on rajoittanut sairaanhoito-oikeuden välttämättömään sairaanhoitoon, mutta Viro ja Suomi eivät. Perheenjäsenelläsi on tilapäisen Suomessa oleskelun aikana oikeus tarvitsemaansa hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Edellytyksenä on, että kuulut Suomessa sairausvakuutukseen työskentelyn perusteella. Tällöin perheenjäsenesi ei tarvitse olla sairausvakuutettuna Suomessa.

Esimerkki
Suomessa asuvan ja Ruotsissa työskentelevän rajatyöntekijän perheenjäsenellä on oikeus kaikkeen tarvitsemaansa sairaanhoitoon asuinvaltiossaan Suomessa. Ruotsissa perheenjäsenellä on oikeus tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Rajatyöntekijällä itsellään on oikeus kaikkeen sairaanhoitoon rajoituksitta näissä kahdessa valtiossa.

Missä eläkkeellä oleva rajatyöntekijä saa sairaanhoitoa?

Jos olet eläkkeellä oleva rajatyöntekijä, sinulla on oikeus hoitoon entisessä työntekovaltiossasi, kun kyseessä on sairaus, jonka hoito on aiemmin aloitettu työntekovaltiossasi. Sinulla on siis oikeus hoidon jatkamiseen, jolla tarkoitetaan myös sairauden tutkimista ja diagnosoimista. Oikeus sairaanhoitoon entisessä työntekovaltiossa todistetaan asiakirjalla S3.

Esimerkki
Suomessa asuva eläkeläinen, joka työskenteli ennen vanhuuseläkettään rajatyöntekijänä Ruotsissa, voi saada sairauteensa hoitoa Ruotsista. Sairauden hoidon on pitänyt kuitenkin alkaa rajatyöntekijän ollessa vielä työelämässä.

Lomakkeita