Reâuggmõš reâuǥteʹmesvuõđ ääiʹj

Jõs reâuǥak reâuǥteʹmesvuõđ ääiʹj, tuâjjtiânnsad vuäiʹtte ǩieʹppeed reâuggmarkkântuärjjõõzz leʹbe vuâđđpeiʹvvtieʹǧǧ meäʹr. Tõn kååččat suåvtõllum reâuǥteʹmesvuõttouddõssân.

Vuäitak kuuitâǥ teäʹnʼjed 300 e/mp tõntää, što tõt ǩieʹppad tuärjjõõzz meäʹr. Koronaepidemia ääiʹj lij vuäǯǯam teäʹnʼjed 500 e/mp leʹbe jäänab ko takainalla.

Iʹlmmet reâuggčiâssääd da reâuggpeeiʹvääd Kelaaʹje. Kela vuäǯǯ päʹlǩǩteâđaid puåđrekisteeʹrest da äuʹǩǩad tõid ooccmõõžži ǩiõttʼtõõllmest.

Määŋg tuärjjõõzz jie vaaikât reâuggmarkkântuärjjõʹsse. Tõk lie ouddmiârkkân päärnažlââʹss, jeäʹltemveäʹǩǩ, piʹrǧǧeemtuärjjõs, jälstemtuärjjõs da lääʹmestuärjjõs.