Rehabiliteringspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen tryggar försörjningen under rehabiliteringstiden.

Du kan få rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och deltar i rehabilitering. Efter karenstiden har du rätt till rehabiliteringspenning för en rehabiliteringsdag som inklusive resor pågår minst 4 timmar eller som annars hindrar dig från att arbeta och få inkomst. 

Du kan få partiell rehabiliteringspenning om du kan arbeta under rehabiliteringsdagarna, men arbetstiden har förkortats med minst 40 % av den normala arbetstiden på grund av att du deltar i rehabilitering. Partiell rehabiliteringspenning är hälften av full rehabiliteringspenning.

Under rehabiliteringen får man i regel antingen lön eller rehabiliteringspenning. Om du får lön under rehabiliteringstiden betalar FPA rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. Om rehabiliteringspenningen är högre än lönen betalas skillnaden till dig. Om du inte är anställd eller din arbetsgivare inte betalar lön under rehabiliteringen, betalar FPA rehabiliteringspenningen till dig.

Hurdan rehabilitering?

Du kan få rehabiliteringspenning för den tid du deltar i rehabilitering som beviljats av FPA, företagshälsovården eller välfärdsområdet.

 Om du är under 20 år och deltar i intensifierad rehabilitering kan du få rehabiliteringspenning för unga.

Du kan också få rehabiliteringspenning för den tid du deltar som närstående i anpassningsträning, en rehabiliteringskurs eller familjerehabilitering.

FPA kan betala ut rehabiliteringspenning också för tid då

  • du väntar på att en längre rehabilitering ska börja
  • din rehabilitering avbryts för en kort tid till exempel på grund av sjukdom.

Förhållande till andra förmåner

FPA kan inte bevilja rehabiliteringspenning för tid då du får

  • ålderspension
  • full ersättning för inkomstbortfall enligt lagstiftningen om trafikförsäkring eller obligatorisk olycksfallsförsäkring eller enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller lagen om olycksfall i militärtjänst.

Övriga förmåner kan påverka rehabiliteringspenningens belopp.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2024