Rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoidon korvaaminen

Rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoito korvataan rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain mukaan.

Hammaslääkärin suorittamaa tutkimusta ja ehkäisevää hoitoa sekä hammaslääkärin tai erikoishammasteknikon suorittamaa protetiikan kliinistä työtä ja protetiikan teknistä työtä korvataan enintään rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan mukainen määrä.

Implanttivalmisteiden kustannuksia ei korvata

Muilta osin rintamaveteraanien hammashoito korvataan noudattaen sairausvakuutuslain periaatteita. Hammaslääkärin suorittaman tutkimuksen korvaamista koskeva rajoitus ei kuitenkaan koske rintamaveteraaneja eikä miinanraivaajia

Rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivauksesta oikeuttaa korvaukseen hammashoidon kustannuksista.

Korvausta ei makseta henkilölle, jolla on ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.

Sotilasvamma

Sotilasvammalain mukaisesti Valtiokonttori maksaa korvattavasta vammasta aiheutuneet tarpeelliset hammashoitokustannukset. Valtiokonttori antaa sotainvalidille maksusitoumuksen korvattavista hoitotoimenpiteistä ja korvausta haetaan Valtiokonttorilta

Kela korvaa muut mahdolliset rintamaveteraanien hammashuollosta annetun lain mukaan korvattavat toimenpiteet, kuten ehkäisevän hoidon toimenpiteet, joista yksityinen palvelujen tuottaja antaa erikseen selvityksen.

Lue lisää