Etäkuntoutus mahdollisti terapioiden jatkumisen koronaepidemian aikana – silti terapia keskeytyi monilta

Miten koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitukset ovat vaikuttaneet eri asiakasryhmien kuntoutukseen? Miten terapiat ovat onnistuneet etänä? Mitkä asiat ovat johtaneet terapian keskeyttämiseen tai estäneet sen aloittamisen? Mitä terapioita on keskeytetty eniten?

Tuija Heiskanen, Hanna Rinne ja Anna-Liisa Salminen kirjoittavat kuntoutuksen keskeytymisen syistä Kelan tutkimusblogissa. Kasvokkaisen kuntoutuksen tilalle on koronaepidemian aikana suositeltu etäkuntoutusta, mutta se ei ole kaikissa tilanteissa mahdollista.

Kuntoutuksen keskeyttämisen syitä selvitettiin toukokuussa 2020 tehdyllä kyselytutkimuksella. Kyselyyn vastasi yhteensä 905 fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuttia, neuropsykologia sekä psykoterapeuttia.

Tutkimusaineistosta on tulossa myöhemmin myös muita julkaisuja.

Lue lisää Kelan Tutkimusblogista: Koronakriisin aikana kuntoutus keskeytyi monesta syystä