Eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin yksilötoimintaterapian tarjouskilpailut ovat avautuneet

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin yksilötoimintaterapian tarjouskilpailut ovat avautuneet.

Kela pyytää tarjouksia seuraavien kuntoutusten toteuttamisesta:

1. Eteläinen vakuutuspiiri

  • suomenkielinen yksilötoimintaterapia
  • ruotsinkielinen yksilötoimintaterapia

2. Itäinen vakuutuspiiri

  • yksilötoimintaterapia

HILMA

Yksilötoimintaterapioiden hankintailmoitukset on julkaistu HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi).

Hanki-palvelu

Kaikkien hankittavien palvelujen tarjousmateriaali kokonaisuudessaan löytyy Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi).

Tarjoajat voivat kysyä tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä vain Hanki-palvelussa tarjouspyynnössä ilmoitettuna aikana. Kela vastaa kysymyksiin Hanki-palvelussa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kela ei voi vastata puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin.

Jos kysymykset liittyvät Hanki-palveluun rekisteröitymiseen tai muihin teknisiin asioihin, niihin vastaa järjestelmän toimittanut Cloudia osoitteessa tuki@cloudia.fi.

Asiakkaiden toimintaterapiapalvelut

Asiakkaiden kuntoutus jatkuu normaalisti tarjouskilpailujen aikana voimassa olevien kuntoutuspäätösten ja sopimusten mukaisesti.

 

Anbudsförfarandena gällande individuell ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet har inletts

Anbudsförfarandena gällande individuell ergoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i södra och östra försäkringsdistriktet har inletts.

FPA ber om anbud för genomförandet av följande rehabiliteringstjänster:

1. Södra försäkringsdistriktet

  • individuell ergoterapi på finska
  • individuell ergoterapi på svenska

2. Östra försäkringsdistriktet

  • individuell ergoterapi

HILMA

Upphandlingsannonserna gällande individuell ergoterapi har publicerats i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi/sv/).

Hanki-tjänsten

Anbudsmaterialet för alla de tjänster som upphandlas är i sin helhet tillgängligt i Hanki-tjänsten (www.hanki-palvelu.fi).

Anbudsgivarna kan ställa frågor som gäller anbudsförfarandet endast i Hanki-tjänsten inom den tid som anges i anbudsförfrågan. FPA besvarar frågorna i Hanki-tjänsten inom den tid som anges i anbudsförfrågan. FPA kan inte besvara frågor som ställs per telefon eller per e-post.

Frågor som gäller registrering i Hanki-tjänsten eller andra tekniska ärenden ska skickas till systemleverantören Cloudia på adressen tuki@cloudia.fi.

Pågående ergoterapi fortsätter på normalt sätt

Medan anbudsförfarandena pågår fortsätter klienternas rehabilitering på normalt sätt i enlighet med gällande rehabiliteringsbeslut och avtal.