Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapian tarjouskilpailut ovat avautuneet ja yksilöpsykoterapian tarjouskilpailut  järjestetään myöhemmin syksyllä

Yksilöpuheterapian lisähankinta

Tarjouskilpailu

Lisähankintana toteutettavat tarjouskilpailut Kelan viiden vakuutuspiirin yksilöpuheterapiasta ovat avautuneet.  Lisähankinnassa käytetään samaa vertailuperustetta ja laadun arviointia kuin vuonna 2018 toteutetuissa yksilöpuheterapian tarjouskilpailuissa (hinta 80 % ja laatu 20 % ja tarjousten pisteytys). Tarjouskilpailuissa on kuitenkin menettelyä kuten tarjousten valintaa puitejärjestelyyn selkeytetty.

Yksilöpuheterapian vakuutuspiirikohtaisissa tarjouspyynnöissä on kerrottu mihin kuntiin lisähankinnalla hankitaan yksilöpuheterapian asiakaskapasiteettia. Tarjouspyynnössä on lisäksi kerrottu tarkkaan   missä tilanteessa yksilöpuheterapian sopimuspalveluntuottaja voi osallistua ko. tarjouskilpailuun.

Peruste

Lisähankinta järjestetään, koska Kela ei ole pystynyt turvaamaan palvelujen riittävyyttä nykyisten sopimuspalveluntuottajien asiakaskapasiteetilla. Osalle asiakkaista on jouduttu antamaan myönteinen asiakaspäätös ilman palvelua toteuttavaa palveluntuottajaa.

Yksilöpsykoterapian lisähankinta

Yksilöpuheterapian osalta on tehty selvitys palvelujen tarpeesta sekä markkinakartoitus syksyllä 2020. Tulemme ilmoittamaan yksilöpsykoterapian lisähankinnan tarjouskilpailujen aukeamisesta myöhemmin syksyllä.