7 600 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä

Kela on lähettänyt selvityspyynnön opiskelijoille, joiden opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Selvityspyyntöön pitää vastata viimeistään 25.10.2020. Selvityspyyntöön voi vastata esimerkiksi Kelan verkkoasiointipalvelussa.  

Kela seuraa korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla. Seuranta koskee lukuvuotta 2019−2020 ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Kela seuraa opintojen edistymistä opintotukilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Opintojen edistyminen on ollut riittävää, jos korkeakouluopiskelija on suorittanut edellisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä ja jokaista tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä. Vaatimus 20 opintopisteestä ei koske lukuvuotta, jonka aikana opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon tai jonka kevätlukukaudella opiskelija on aloittanut korkeakouluopintonsa.

Kela on ottanut koronaepidemian vaikutukset huomioon

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi opiskelijan lukuvuonna 2019−2020 käyttämistä tukikuukausista vähennettiin opintojen edistymisen seurannassa 2 kuukautta opintotukiasetuksen muutoksen mukaisesti. Jos opiskelija nosti lukuvuonna 2019−2020 opintotukea esimerkiksi 9 kuukaudelta, edistymisen seurannassa Kela laski opiskelijan nostaneen tukea vain 7 kuukaudelta. Tässä tapauksessa opinnot ovat edistyneet riittävästi, kun opiskelija on suorittanut vähintään 35 opintopistettä.

Jos opiskelija on saanut selvityspyynnön 2 tukikuukauden vähennyksestä huolimatta ja liian vähäiset opintopisteet johtuvat koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta, opiskelijan kannattaa vastata selvityspyyntöön ja kertoa, miten poikkeustilanne vaikutti juuri hänen opintoihinsa.

Selvityspyyntöön kannattaa vastata ajoissa

Selvityspyyntöön pitää vastata viimeistään 25.10. Opiskelija voi vastata selvityspyyntöön esimerkiksi Kelan verkkoasiointipalvelun lomakkeella.

Opiskelijan vastauksen perusteella Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, Kela lakkauttaa opintotuen 1.1.2021 alkaen.

Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki Suomessa suoritetut korkeakouluopinnot ja käytetyt tukikuukaudet 1.8.2011 alkaen. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon ja jatkaa sen jälkeen korkeakouluopintoja, edistyminen selvitetään valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot huomioidaan edistymisen seurannassa.

Selvityspyyntöjen määrä väheni edelliseen lukuvuoteen verrattuna

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Nyt seuranta on tehty noin 118 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea vähintään 3 kuukautta lukuvuonna 2019−2020.

Selvityspyyntö on lähetetty 4 100 yliopisto-opiskelijalle ja 3 500 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 13 200, joista 7 500 opiskeli yliopistossa ja 5 700 ammattikorkeakoulussa.

Selvityspyyntöjen määrä väheni, koska edistymisen seurannassa lievennettiin opintosuoritusvaatimusta koronaepidemian vuoksi.

Lue lisää