Korkeakouluopiskelija, suorititko tarpeeksi opintopisteitä?

Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä. Opintotukea voi palauttaa 11.9.2020 asti.

Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa. Tukikuukausi on kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa, opintotuen asumislisää tai molempia. Edistymisen seuranta ei koske yleistä asumistukea.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi opiskelijan lukuvuonna 2019−2020 käyttämistä tukikuukausista vähennetään opintojen edistymisen seurannassa 2 kuukautta. Vähennys huomioidaan vain syksyllä 2020 tehtävässä opintojen edistymisen seurannassa.

Jos opiskelija on nostanut lukuvuonna 2019−2020 opintotukea 9 kuukauden ajan, opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan 7 tukikuukautta. Tällöin opintopisteitä pitää olla vähintään 35. Jos opintosuorituksia on vaadittua vähemmän, opiskelija voi välttää pulmat palauttamalla alkuvuoden tukea 11.9.2020 mennessä. Palautuksen voi tehdä asiointipalvelussa

Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos opiskelija on viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Opintotukea ei siis tulisi nostaa ollenkaan, jos lukuvuoden suoritusmäärä jää alle 20 opintopisteen. Vähintään 20 opintopisteen suoritusvaatimus ei koske opintonsa keväällä aloittaneiden ensimmäistä lukuvuotta, mutta heidänkin on pitänyt suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Jos opiskelija on jo palauttanut opintotukea sen vuoksi, että hän ei suorittanut riittävästi opintopisteitä lukuvuonna 2019−2020, palautus voi olla aiheeton, koska kaikilta korkeakouluopiskelijoilta vähennetään 2 tukikuukautta opintojen edistymisen seurannassa. Tässä tilanteessa opiskelija voi pyytää palautuksen perumista Kelasta. Pyynnön voi tehdä Kelan asiointipalvelun viestillä 30.9.2020 mennessä.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakoulusta kertyneet opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet. Jos opiskelija valmistuu tai suorittaa korkeakoulututkinnon ennen kuin seuranta tehdään tai seurantaa edeltävän lukuvuoden aikana, hän on edistynyt opinnoissa riittävästi.

Kela seuraa opintojen edistymistä

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuun alussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.−31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Seurannassa harkitaan opintotuen takaisinperintää silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Lukuvuonna 2018−2019 opintotukea maksettiin 163 000 korkeakouluopiskelijalle. Syksyllä 2019 tehdyssä edistymisen seurannassa heistä 13 000 sai Kelasta selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Lue lisää