Kela julkaisee äitiyspakkauksen ensikirjan saameksi

Kela julkaisee äitiyspakkauksen ensikirjan ensi kertaa myös saamen kielillä. Saamenkieliset ensikirjat tulevat saataville vuoden 2022 alusta lähtien. Vuosina 2020 ja 2021 äitiyspakkauksen saaneet voivat tilata saamenkielisen ensikirjan poikkeuksellisesti myös takautuvasti.

Kela julkaisee vuoden 2022 äitiyspakkaukseen sisältyvän Ilo pisaroi! -ensikirjan myös kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä. Lisäksi jokaisessa vuoden 2022 äitiyspakkauksen sisällä olevassa saatekirjeessä onnitellaan vanhempia ensimmäistä kertaa myös saameksi.

Saamenkielinen käännös äitiyspakkauksen ensikirjasta on aikaisemmin ollut saatavilla ainoastaan pohjoissaameksi, ja sen on voinut tulostaa verkosta pdf-tiedostona. Uudet saamenkieliset ensikirjat julkaistaan kahtena erillisenä painettuna kirjana, joista toisessa on teksti pohjois- ja inarinsaameksi ja toisessa koltansaameksi ja suomeksi.

Saamenkielisiä ensikirjoja voi tilata vuoden 2022 alusta lähtien

Saamenkieliset ensikirjat tilataan Kelasta ja ne postitetaan asiakkaalle erikseen. Saamenkielisiä ensikirjoja voi tilata vuoden 2022 alusta lähtien. Tilauksen voi tehdä Kelan saamenkieliseen puhelin- tai etäpalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saame@kela.fi. Ohjeet ensikirjan tilaamiseen löytyvät myös jokaisen uuden äitiyspakkauksen sisältä.

Vuosina 2020 ja 2021 äitiyspakkauksen saaneet voivat tilata saamenkielisen ensikirjan poikkeuksellisesti myös takautuvasti. Tilauksen yhteydessä tarkistetaan, että perhe on saanut päätöksen äitiysavustuksesta ja valinnut äitiyspakkauksen rahallisen avustuksen sijaan. Äitiysavustus voidaan myöntää vakinaisesti Suomessa asuville. Siihen on oikeus myös, jos lapsen äiti tullut töihin Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai hän on Suomeen töihin tulevan perheenjäsen. Tällöin hänen pitää lisäksi kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Saamenkieliset ensikirjat tukevat myös kielenelvytystä

Omakielinen ensikirja viestittää saamenkielisille vanhemmille, että äitiyspakkaus on myös heitä varten. Yhdessä loruttelu luo yhdessäolon tunteen lukijan ja lapsen välille. Yhteisten leikki- ja lukuhetkien avulla saamen kielen käytöstä tulee luonteva osa lapsen elämää jo alusta lähtien. Ensikirjat voivat näin tukea myös uhanalaisten saamen kielten elvytystä.

Ilo pisaroi! –ensikirja (kirjan nimi saameksi Illu rišaida!, Ilo riškáttâl! ja Rämm kuäškknjâst!) kuuluu Sanoma Pron Oppi & ilo -tuotesarjaan, joka tukee lasten tietojen ja taitojen kehittymistä. Ilo pisaroi! -ensikirjan on kirjoittanut Sirpa Sironen-Hänninen, joka on lastenrunoilija, lastenhoitaja ja koulutettu satuhierontaohjaaja. Ensikirja on tarkoitettu 0–2-vuotiaille lapsille.

Ensikirjan saamenkieliset painokset on toteutettu yhteistyössä Sanoma Pron kanssa. Ensikirjan pohjoissaamenkielisestä käännöksestä vastaa saamen kielen emeritusprofessori Pekka Sammallahti. Inarinsaamenkielisen käännöksen on tehnyt kielitieteilijä, toimittaja ja kirjailija Petter Morottaja. Koltansaamenkielisen käännöksen on tehnyt kääntäjä Hilkka Fofonoff.

Ensikirja on kuulunut suomalaiseen äitiyspakkaukseen vuodesta 1985 lähtien.

Lue lisää