Kelan etuuksiin tulee ylimääräinen 3,5 %:n korotus 1.8.2022 alkaen

Useimpien Kelan maksamien etuuksien määrä nousee elokuussa, kun kansaneläkeindeksiin tehtiin inflaation vuoksi ylimääräinen korotus.

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt eduskunta päätti tehdä siihen ylimääräisen korotuksen 1.8.–31.12.2022.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa. Etuuksien uudet määrät on nyt päivitetty Kelan verkkosivujen sisältöihin, taulukoihin ja esimerkkeihin:

Ylimääräinen korotus ei kuitenkaan koske kaikkia Kelan etuuksia. Esimerkiksi lapsilisiä ei ole sidottu kansaneläkeindeksiin. Myöskään yleisen asumistuen tai eläkkeensaajan asumistuen määrä ei nouse, koska näiden etuuksien määräytymisperusteisiin ei tule muutoksia.

Opintorahaan tulee suurempi korotus kerralla

Opintorahaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa.  Tänä vuonna opintorahaa korotetaan 1.8. alkaen 5,7 %, koska korotuksessa on mukana sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus.

Itsenäisesti asuvan ja 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha on nyt 268,23 e/kk, aiemmin 253,69 e/kk. Opintorahan uusi määrä on voimassa 31.7.2023 asti.

Kela ottaa korotetut etuudet huomioon tulona

Kela ottaa etuuksien uudet määrät huomioon tulona, kun se tekee yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen ratkaisuja ja tarkistuksia 1.8.2022 alkaen. Tämä tarkoittaa, että jos asiakas saa niitä Kelan etuuksia, joihin tulee ylimääräinen korotus, hänen asumistukensa määrä saattaa laskea hieman seuraavassa tarkistuksessa.

Seuraava tarkistus tehdään 1.1.2023

Seuraavan kerran Kelan etuuksien euromäärät tarkistetaan ensi vuoden alussa. Poikkeuksena on opintoraha, joka tarkistetaan 1.8.2023.

Kela vahvistaa vuoden 2023 kansaneläkeindeksin normaalisti lokakuussa.

Lisätietoja

Huom!

Kelan tänä vuonna julkaisemissa asiakasesitteissä etuuksien määrät on ilmoitettu 1.1.2022 tilanteen mukaan. Uudet etuusmäärät on koottu kela.fissä julkaistuun infolehtiseen: Tukien määrät 1.8. –31.12.2022.