Uudella sovelluksella voit tarkastella lääkkeiden kustannuksia eri alueilla

Helppokäyttöisellä sovelluksella saat tilannekuvan niistä lääkkeistä, joiden kustannukset ovat kasvaneet ja vähentyneet eniten.

Kela ja Fimea ovat julkaisseet sovelluksen lääkkeiden kustannusten tarkasteluun. Sovelluksen avulla voit tarkastella lääkekustannusten kehittymistä sekä koko maassa että alueellisesti. Se sisältää tiedot sekä avo- että laitoshoidossa käytetyistä lääkkeistä.

Sovellus on avoin kaikille, ja sen käyttö on maksutonta. Sovellus on erityisesti tarkoitettu lääkealan viranomaisille, arviointi- ja lääkehankintatyötä tekeville sekä muille lääkealan toimijoille. Sen tarjoamaa tietoa voi käyttää tunnistamaan niitä lääkkeitä, joiden kustannuskehitykseen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Sovellus mahdollistaa myös alueellisen vertailun.   

– Sovelluksen kehitystyö jatkuu. Tavoitteena on nykyistä kattavampi tilannekuva alueellista vertailua sekä kansallista arviointia ja ohjausta varten. Se käynnistää uusien rationaalisen lääkehoidon keskeisiä näkökulmia tarkastelevien sovellusten tietotuotannon, sanoo erikoistutkija Terhi Kurko Kelasta.

Sovellus perustuu Kelan reseptitiedoston ja Fimean tukkumyyntirekisterin tietoihin vuosilta 2017–2020. Vastaisuudessa tiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Eniten kasvavat uusien syöpälääkkeiden kustannukset

Sovelluksesta on havaittavissa, että avo- ja laitoshoidossa eniten kasvavat uusien syöpälääkkeiden kustannukset. Avohoidossa lisääntyvät myös uusien verenohennuslääkkeiden ja uusien tyypin 2 diabeteslääkkeiden kustannukset. Laitoshoidossa kustannusten kasvua aiheuttavat virustautien ja tulehduksellisien autoimmuunisairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet.

– Alueittainen tarkastelu osoittaa, että esimerkiksi harvinaissairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden kustannuksissa on eroja alueiden välillä, Kurko sanoo.

Lääkesovellus löytyy osoitteesta https://laaketieto.kela.fi/.