Kelan kuntoutuskurssit saamenkielisille

Kela järjestää kuntoutuskursseja erikseen myös saamenkielisille. Syksyn aikana järjestetään neljä saamenkielisille tarkoitettua kuntoutuskurssia: omaishoitajien parikurssi, IKKU-kuntoutuskurssi sekä kaksi erilaista TULES-kurssia.  Saamenkielisten kuntoutuskurssit alkavat syys-lokakuussa.

Kela järjestää vuosittain muutamia aikuisten kuntoutuskursseja, jotka on suunnattu saamenkielisille. Syys-lokakuussa 2020 Kela järjestää omaishoitajien kuntoutuskurssin sekä kolme kuntoutuskurssia eri sairausryhmille. 

 • Omaishoitajien kuntoutuskurssi saamenkielisille järjestetään parikurssina. Omaishoitaja voi osallistua kurssille yhdessä aikuisen hoidettavansa kanssa.
  • Omaishoitajien parikurssi alkaa 21.9.
 • TULES-kurssit on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville.
  • Työelämästä poissa oleville saamenkielisille tarkoitettu TULES-kurssi alkaa 7.9.
  • Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille tarkoitettu TULES-kurssi alkaa 14.9.
 • IKKU-kurssit on tarkoitettu 68 vuotta täyttäneille ja työelämästä poissa oleville, joilla on useita toimintakykyä heikentäviä sairauksia.
  • Saamenkielisten IKKU-kurssi alkaa 12.10.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen.

Kurssit pidetään suomeksi ja tulkataan osallistujien tarpeen mukaan saameksi. Kaikki saamenkielisille tarkoitetut kuntoutuskurssit järjestetään Lapin Kuntoutuksessa Rovaniemellä. Voit hakea saamenkielisten kuntoutuskursseille asuinpaikastasi riippumatta. Kuntoutus on osallistujalle maksutonta. Tarkempia tietoja kurssien sisällöstä ja aikatauluista löydät Kelan kuntoutuskurssihaun avulla. Voit hakea saamenkielisiä kursseja valitsemalla kurssin kieleksi saamen.

Miten pääset kuntoutukseen

Voit hakea kuntoutukseen, jos koet, että työ- tai toimintakykysi on heikentynyt. Tarvitset kuntoutusta varten lääkärin kirjoittaman B-lausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän muun lääketieteellisen selvityksen. Lausunnossa kerrotaan, mikä sairaus tai vamma sinulla on ja mitä kuntoutusta lääkäri suosittelee. Kun olet saanut lääkäriltä lausunnon, voit hakea kuntoutusta Kelasta. Kelassa harkitaan, voidaanko kuntoutusta myöntää. Lopullisen päätöksen kuntoutukseen osallistumisesta tekee kuntoutuksen toteuttaja.

Näin haet kurssille

 • Ole yhteydessä sinua hoitavaan lääkäriin. Arvioikaa yhdessä, olisiko kuntoutuksesta apua sinulle.
 • Tarvitset kuntoutushakemuksen liitteeksi lääkärinlausunnon. Lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi mm.
  • todettu sairaus
  • miksi kuntoutuksesta olisi sinulle apua.
 • Kun olet saanut lääkärinlausunnon, täytä kuntoutushakemus Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 (pdf) ja toimita se Kelaan lääkärinlausunnon kanssa.
 • Hae kuntoutukseen hyvissä ajoin, mielellään viimeistään noin 6 viikkoa ennen kuntoutuksen alkamista.

Matkakorvausta kuntoutusmatkoista

Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Voit saada korvauksen myös taksimatkasta, jos joudut käyttämään taksia terveydentilasi tai liikenneolosuhteiden vuoksi.

Saamelaisalueella asuvilla saamenkielisillä henkilöillä on saamen kielilakiin perustuva oikeus käyttää omakielistä Kela-taksia myös kuntoutusmatkoilla, jos heidän terveydentilansa tai liikenneolosuhteet edellyttävät sitä.

Lue lisää