Kela kokeilee kuntoutuksen päätössuositusta yhteistyössä terveydenhuollon kanssa

Kuntoutuksen päätössuositusta kokeillaan aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille asiakkaille suunnatuilla kuntoutuskursseilla.

Kokeilu alkaa 1.1.2021.  Ensimmäisenä kokeilussa on mukana Jyväskylän keskussairaala. Kokeilu laajenee myöhemmin muihin keskus- ja yliopistosairaaloihin.

Päätössuosituksessa terveydenhuolto arvioi ensin AVH-kurssin tarpeellisuuden ja kuntoutuksen oikea-aikaisuuden. Seuraavaksi terveydenhuolto ja asiakas täyttävät yhdessä kuntoutuksen päätössuositus- ja hakemuslomakkeen ja lähettävät sen liitteineen Kelaan suojatulla sähköpostilla. Lopuksi Kela tekee kuntoutuspäätöksen suosituksen perusteella.

Päätössuositusta kokeillaan seuraavissa kuntoutuskursseissa:

  • Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten kuntoutuskurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla sairauden jälkeen oireet voivat olla monitahoiset ja joihin hän saa tukea kurssilla.
  • Kommunikaatiokurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on aivoverenkiertohäiriön seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia ja hän tarvitsee erityistä tukea kommunikoinnin harjoittamiseen.
  • Kävelykuntoutuskurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea kuntoutumiseensa erityisesti kävelyn osalta.
  • Kädenkäytön kuntoutuskurssi soveltuu henkilölle, joka tarvitsee erityisesti tukea käden toiminnan harjoittamiseen.

Kokeilun tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden oikea-aikainen kuntoutus ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Kokeilu tuottaa tietoa kuntoutuksen päätössuositusprosessin onnistumisesta ja kehittämistarpeista.

Löydät AVH kuntoutuksen päätössuositus- ja hakemuslomakkeen tästä linkistä.

Huomioitavaa AVH kuntoutuskurssien palvelukuvauksiin on tehty päivitys 1.1.2021 alkaen:

  • Sairastumisesta on kulunut 3 kuukaudesta noin 3 vuoteen ja kotiutumisesta kotiin (myös palvelutalo) on kulunut vähintään 1 kuukausi.

Muutos koskee kaikkia AVH asiakkaita, jotka tarvitsevat kurssimuotoista AVH kuntoutusta.

Lue lisää