Pidäthän tietoturvasi ajan tasalla

Terveydenhuollon alalla on tärkeää varmistaa säännöllisesti, että tietosuojan ja tietoturvan laatu pysyy hyvänä.

Kela muistuttaa kuntoutuksen palveluntuottajille, että tietoturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja toimivaltaisten viranomaisten ohjeita täytyy noudattaa ja seurata aktiivisesti koko sopimuskauden ajan. Tätä edellytetään myös Kelan ja palveluntuottajien kuntoutuspalvelua koskevissa sopimuksissa.

Kuntoutuksen palveluntuottajat toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Palveluntuottajan vastuulla on varmistaa, että käytetyt järjestelmät ovat tietoturvallisia ja ylläpitää ja kehittää niitä tarvittaessa.

Lisätietoa tietoturvasta ja tietoturvan edellyttämistä käytännöistä on saatavilla esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Lisätietoja:

Ohjeita pilvipalvelujen turvallisuudesta yksityishenkilöille, pienyhteisöille ja –yrityksille (Kyberturvallisuuskeskus.fi)