Pyydä terapia-asiakastasi vastaamaan kyselyymme

Onko sinulla asiakkaita, joiden kasvokkainen kuntoutus vaihtui osin tai kokonaan koronan vuoksi etäkuntoutukseksi? Auta meitä kehittämään palveluitamme ja pyydä asiakastasi vastaamaan etäkuntoutusta koskevaan kyselyymme.

Kysely on suunnattu henkilöille, joiden kasvokkain järjestetty fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus tai psykoterapia vaihtui koronaepidemian aikana joko kokonaan tai osittain etäkuntoutukseksi. Kyselyssä tarkastellaan, miten kasvokkaisen kuntoutuksen vaihtuminen etäkuntoutukseksi vaikutti terapiasuhteeseen ja terapian toteutumiseen.

Kyselyn vastauksista saamme arvokasta tietoa kuntoutuksen kehittämistä varten.

Kyselyyn voivat vastata täysi-ikäiset henkilöt, jotka ovat saaneet joko Kelan tai julkisen terveydenhuollon järjestämää avomuotoista yksilöterapiaa.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Osallistumalla kyselyyn asiakas antaa luvan käyttää antamiaan tietoja tutkimuksen aineistona. Vastauksia ei voi poistaa kyselyyn vastaamisen jälkeen. Osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Kysely on suomeksi, ja siihen vastaaminen vie noin 20 minuuttia.

Lisätietoja