Yrityksen tai yhteisön asioita hoitaville hankittava Suomi.fi-valtuudet viimeistään 31.12.2020

Suomi.fi-palvelu on korvannut Katso-palvelun yrityksille ja yhteisöille tarkoitetuissa Kelan verkkoasiointipalveluissa. Y-tunnusten vastuuhenkilöiden täytyy antaa valtuudet organisaationsa asioiden hoitoon nyt, sillä Kelan verkkoasiointipalveluiden osalta Katso-palvelu lakkaa toimimasta vuodenvaihteessa.  Ilman Suomi.fi-valtuuksia yritysten ja yhteisöjen verkkoasiointipalveluihin ei pääse 1.1.2021 alkaen. Muutos koskee ainoastaan työnantajien ja yhteisöjen verkkoasiointipalveluita sekä Kanta-ekstranetiä.

Yritysten ja yhteisöjen edustajat ovat tähän asti käyttäneet Kelan verkkoasiointipalveluissa Katso-palvelun valtuuksia. Suomi.fi-palvelu on nyt korvannut Katso-palvelun ja vanhat valtuudet täytyy korvata Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan kaikki valtuudet tulee luoda uudelleen Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Suomi.fi-valtuudet tarvitaan viimeistään 31.12.2020 kaikille organisaatioiden puolesta toimiville lukuun ottamatta niitä, jotka voivat asemansa perusteella asioida Kelan verkkoasiointipalveluissa ilman valtuutta.

Suurin osa valtuuksia antavista tahoista pystyy ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti verkossa. Yhteisöt, joiden nimenkirjoittajatietoa ei ole julkisissa rekistereissä, antavat valtuutusoikeuden valtuushakemuksella virkailijavaltuuttamispalvelussa. Näitä organisaatioita ovat esimerkiksi kunnat ja valtio, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, ulkomaiset yritykset sekä yhdistykset.

Kelan verkkoasiointipalveluihin kirjaudutaan vahvalla Suomi.fi-tunnistusvälineellä. Vahvan tunnistuksen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Yrityksille ja yhdistyksille suunnattuja Kelan verkkoasiointipalveluita ovat

 • Etuustietopalvelu Kelmu ja maksuvaatimuspalvelu (Yhteistyökumppanit-osio)
 • Työnantajan asiointipalvelu (Työnantajat-osio)
 • Sairaanhoitokorvausten tilitykset (Yhteistyökumppanit-osio)
 • Päivähoidontuottajien asiointipalvelu (Yhteistyökumppanit-osio)
 • Päivähoitotietojen ilmoituspalvelu (Yhteistyökumppanit-osio)
 • Kuntoutuskurssijärjestelmä (Yhteistyökumppanit-osio)
 • Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmä (Yhteistyökumppanit-osio)
 • Työterveyshuollon korvaukset (Työnantajat-osio)
 • KIILA-kuntoutuskurssit (Työnantajat-osio)
 • Vammaisten tulkkauspalvelu (Yhteistyökumppanit-osio).

Kelan verkkoasiointipalveluissa tarvitaan tietosuojan vuoksi useita valtuuksia erilaisten asioiden hoitoon. Valtuuksia tulee vähitellen myös lisää, eli verkkoasiointipalveluiden käyttäjien täytyy seurata aktiivisesti Kelan ja muiden viranomaisten viestintää.

Katso-palvelulle ei ole tulossa jatkoaikaa Kelan verkkoasiointipalveluissa, vaan siirtymäaika päättyy alkuperäisen aikataulun mukaan 31.12.2020. Muutos ei koske niitä palveluita, kuten ekstranettejä, joihin kirjaudutaan erillisillä salasanoilla. Muutos ei vaikuta myöskään puhelinasiointiin, chattiin tai henkilöasiakkaiden asiointipalveluihin.

Hoida Suomi.fi-valtuudet kuntoon näin:

 1. Tarkista, mitä valtuuksia tarvitaan Kela-asiointiin työnantajien asiointipalveluissa ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa.
 2. Anna ja pyydä valtuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Lisätietoja