Palveluntuottaja, miten kuntoutukseen liittyvät käytännön järjestelyt sujuvat? – Vastaa kyselyymme

Miten majoitus, ruokailu ja muut käytännön asiat on järjestetty Kelan kuntoutuksessa ja miten ne tulisi mielestäsi järjestää? Mielipiteesi on meille tärkeä, joten vastaathan kyselyymme 9.12.2020 mennessä.

Kysely on kohdennettu Kelan nykyisille laitos- ja avomuotoista ammatillista, harkinnanvaraista ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttaville palveluntuottajille. Kysely ei koske vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita, kuntoutuspsykoterapiaa tai NUOTTI-valmennusta.

Keräämme kyselyn avulla tietoa siitä, miten majoitus, ruokailu, säilytys- ja lepotilat, vapaa-ajan ohjelma ja asiakasturvallisuus (esim. puhelinpäivystys, valvonta ja valvonta ja avustaminen) on järjestetty Kelan kuntoutuksessa ja miten ne tulisi mielestäsi järjestää.  Näkemyksesi auttaa meitä kehittämään kuntoutuspalvelujemme sisältöä ja toimivuutta niin, että ne vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.  Lisäksi saamme arvokasta taustatietoa kuntoutuspalvelujen toteuttamista ja hinnoittelun määrittelyä varten.  Jos ette pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, hienoa, jos voitte osaankin kysymyksistä antamaan vastauksenne.

Pyydämme ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mieluiten toimipisteittäin. Jos palveluntuottajalla on monta toimipistettä, voit tarvittaessa vastata kaikkien toimipisteiden puolesta yhteisesti.  Tällöin voit osassa vastauksia tarkentaa tietoja esim. lisätietoja kohtaan. Kysely toteutetaan anonyymisti eli vastaajaa ei voida tunnistaa annettujen vastausten perusteella.  Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään ainoastaan palveluiden kehittämiseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 30-40 minuuttia.  Huomioitavaa, että kyselyyn tulee vastata kerralla kokonaan, sitä ei voi välillä tallentaa ja palata siihen myöhemmin.

Vastaathan kyselyyn 9.12.2020 mennessä.

Voit tutustua etukäteen kyselylomakkeen pdf-versioon ja tämän jälkeen vastata yllä olevasta linkistä kyselyyn.

Tulossa myös hinnoittelua koskeva kysely

Nyt avoinna olevan kyselyn lisäksi julkaisemme myöhemmin toisen kyselyn, joka koskee mm. majoituksen, ruokailun ja päivystyksen/valvonnan sekä valvonnan ja avustamisen hinnoittelua. Nyt saatuja vastauksia hyödynnetään myöhemmin julkaistavan kyselyn taustatietoina.  

Kyselyt toteuttaa Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä ja tiedonkeruusta vastaa Kelan digitaalisen tiedonkeruun ryhmä. Tiedot tulevat Kelan kuntoutuspalveluja valmistelevien ja suunnittelevien ryhmien käyttöön.

Lisätietoja ja tiedustelut: Kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.