Kelan päätökset ja asiakirjat verkossa

Saat päätökset, asiakaskirjeet ja muut asiakirjat sekä kotiisi postitse että verkkoasiointipalveluun. Jos et tarvitse postitse lähetettävää asiakirjaa, voit antaa suostumuksesi siihen, että Kela toimittaa asiakirjat vain asiointipalveluun.

Kirjaudu asiointipalveluun ja tee valinta Henkilötietojen muutos -sivulla. Palveluun pitää antaa sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Kun asiakirja toimitetaan vain asiointipalveluun, sen saapumisesta lähetetään sinulle ilmoitus tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Seuraavat päätökset tai asiakirjat on mahdollista saada vain asiointipalveluun:

  • perustoimeentulotuessa ilmoitukset laskujen maksuista  
  • sairauspäivärahapäätökset, jotka koskevat sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, YEL-vakuutuksen mukaista sairauspäivärahaa, luovutuspäivärahaa ja tartuntatautipäivärahaa kun päivärahakausi on alkanut 1.1.2020 tai myöhemmin.

Kaikki annetut päätökset ja muut lähetetyt asiakirjat ovat luettavissa asiointipalvelussa n. 2 vuoden ajan.

Lue lisää