Asiointipalvelu uudistuu

Vuoden 2020 aikana Kelan verkkoasiointipalvelu uudistuu. Uudistuksen tavoitteena on helppokäyttöisempi ja teknisesti saavutettava asiointipalvelu, jota voi käyttää mobiililaitteilla.

Eri osioita uudistetaan eri aikaan, minkä takia hakemusten ja sovellusten ulkonäkö voi vaihdella vuoden aikana. Kun uudistus saadaan valmiiksi, asiointipalvelussa on kauttaaltaan uusi raikas sinivalkoinen ilme.

Uusi etusivu kokeilukäytössä

Asiointipalvelun uusi etusivu on otettu käyttöön nykyisen rinnalla. Voit itse valita, haluatko käyttää uutta vai vanhaa etusivua. Linkki kokeiluversioon löytyy asiointipalvelun nykyisen etusivun ylälaidasta. Uudelta etusivulta voit koska tahansa palata vanhalle etusivulle.

Uudella etusivulla näet:

 • sinulle myönnetyt etuudet
 • etuudet, joita olet hakenut
 • jos Kela tarvitsee sinulta lisätietoja
 • jos hakemuksesi käsittely odottaa muualta saatavia tietoja.

Uudet verkkohakemukset

Henkilöasiakkaan sairauspäivärahahakemus on ensimmäinen kokonaan uudistettu verkkohakemus. Se on selkeä, saavutettava ja helppo käyttää.

Kokeile uutta etusivua

Voit helposti tarkistaa puuttuuko hakemuksestasi vielä jotain ja onko päätös jo tehty.

Siirry asiointipalveluun

Näet hakemusta täyttäessäsi, missä vaiheessa täyttäminen on ja kuinka paljon vielä on jäljellä. Lisäksi pakolliset kentät on merkitty *-merkillä ja niiden yhteydessä ohjeistetaan, missä muodossa tieto pitää antaa.

Muutoksia ulkoasuun ja käytettävyyteen

Asiointipalveluun tehdään myös muutoksia, jotka parantavat palvelun saavutettavuutta. Saavutettavien osien ulkoasu on sinivalkoinen. Ne mukautuvat mobiililaitteisiin ja toimivat apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmilla.

Saavutettavat osiot ovat:

 • Etusivu
 • Omat tiedot
 • Henkilötietojen muutos
 • Tilitietojen muutos
 • Omat etuustiedot
 • Aiemmin lähetetyt
 • Hakemukset ja ilmoitukset -aloitussivu
  • Vanhempainpäiväraha (vanha ulkoasu)
  • Asumisen tuet -koontisivu
  • Opintotuen muutosilmoitus
  • Sairauspäivärahaetuudet (julkaistu 2/2020)
  • Matkakorvaus
  • Vammaisetuudet-koontisivu
  • Eläke-etuudet-koontisivu
  • Työkyvyttömyyseläke
  • Eurooppalainen sairaanhoitokortti
  • Perinnän maksusuunnitelma
 • Viestit.

Toisen puolesta asiointia kehitetään vaiheittain

Ensimmäisessä vaiheessa valtuutettu voi uudella etusivulla tarkistaa täysi-ikäisen valtuuttajan käsiteltävänä olevat asiat ja seurata niiden etenemistä. Hän voi myös lukea valtuuttajalle tehdyt päätökset ja nähdä tulevat maksut. Toistaiseksi palvelussa näkyvät vain päätökset 16 vuotta täyttäneen vammaistuesta ja aikuiskoulutustuen lainatakauksesta. Etuuksien hakeminen toisen henkilön puolesta ei ole vielä mahdollista.

Toisen puolesta asiointi verkossa edellyttää, että valtuuttaja on antanut valtuutetulle oikeuden hoitaa Kela-asioita hänen puolestaan. Valtuutus tulee tehdä sähköisesti Suomi.fi-palvelussa. Kelan asiointivaltuuden nimi on Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitaminen.

Asiointipalvelu hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Toisen henkilön puolesta voivat asioida täysi-ikäiset henkilöt, joille on annettu Suomi.fi-valtuuksissa valtuus asioida kyseisissä asioissa. Huoltaja ei voi toistaiseksi asioida alaikäisen lapsensa puolesta asiointipalvelussa.

Lue lisää Suomi.fi-valtuutuksesta.

Lue lisää