Eläkefoorumi

Eläkefoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä eläkeasioiden sisällöllisessä ja strategisessa kehittämistyössä.

Eläkefoorumin tehtävänä on muun muassa:

  • tukea Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön ja palvelujen kehittämistä
  • edistää Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa
  • tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä
  • seurata eläkevakuutuksen kehittymistä sekä eläkevakuutusta koskevaa tutkimusta

Nykyinen toimintakausi on 1.1.2020–31.12.2021

Puheenjohtaja
Regina Ollila osaamiskeskuksen päällikkö, Kela

Varapuheenjohtaja
Marja-Leena Seppälä suunnittelun asiantuntija Kela

Sihteeri
Raija-Liisa Foudila
suunnittelun asiantuntija, Kela

Eläkefoorumi

 Jäsen                                                                                    Varajäsen

Neuvotteleva virkamies Hanna Tossavainen,
Sosiaali- ja terveysministeriö

-

Budjettineuvos Outi Luoma-Aho, Valtiovarainministeriö

-

Kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi, Eläketurvakeskus

Lakimies Minka Hauta-aho, Eläketurvakeskus

Työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Juristi Samppa Koskela, STTK ry

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK ry

Johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava ry

Johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry

Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

Asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, Kansallinen senioriliitto ry, EETU ry:n sihteeri

Anssi Kemppi, Eläkeliitto ry

Toiminnanjohtaja Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Toiminnanjohtaja Jan Koskimies, Eläkeläiset ry

Erityisasiantuntija Seija Lehtonen, Työeläkevakuuttajat TELA

-

Suunnittelun asiantuntija Jenni Blomgren, Kela

-