Hallitus 2020-2022

Kelan valtuutetut valitsevat Kelan hallituksen 3 vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa on 10 jäsentä. Hallitus johtaa ja kehittää Kelan toimintaa. Kelan henkilöstön edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Pääjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä ja toimeenpanee hallituksen päätökset.

Puheenjohtaja


Vertti Kiukas

pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen
rikoskomisario, Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Hallituksen jäsenet


Tuija Brax

johtaja, Oikeusvaltiokeskus


Leila Lehtinen
johtaja, Matkahuolto Oy


Veli-Mikko Niemi
osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö


Juha Rehula

sosionomi


Saana Siekkinen
työelämäasioiden johtaja, SAK


Timo Sipilä
johtaja, MTK


Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto ry


Tommi Toivola
johtaja, lainsäädäntö ja hallinto, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Sihteeri


Heli Korhola

strategiajohtaja, Kela

Kelan henkilöstön edustaja


Tuija Sarlin
puheenjohtaja, Kelan toimihenkilöt ry