Tutkimusjulkaisujen toimituskunta

Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunta kehittää ja ohjaa Kelan tieteellistä julkaisutoimintaa ja edistää Kelan tutkimusjulkaisujen tunnettuutta. Se ottaa kantaa julkaisutoiminnan yleisiin linjoihin, esimerkiksi tieteellisten sarjojen uudistamiseen.

Toimituskunnalla on tutkimusyksikön edustajista koostuva työvaliokunta, joka perehtyy julkaistavaksi tarjottuihin käsikirjoituksiin ja osallistuu niiden vertaisarvioinnin järjestämiseen.

Kelan tutkimusjulkaisujen päätoimittaja on johtava tutkija Tuula Helne, joka päättää käsikirjoitusten julkaisemisesta Kelan sarjoissa tai erillisjulkaisuna toimituskunnan työvaliokunnan esitysten pohjalta.

Tutkimusjulkaisujen toimituskunnasta Tarja Hyvärinen (etunimi.sukunimi@kela.fi) ottaa vastaan valmiita käsikirjoituksia.

Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunnan jäsenet:

 • Jenni Ervasti, FT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
 • Mia Hakovirta, VTT, dosentti, akatemiatutkija, Turun yliopisto
 • Tuula Helne, VTT, johtava tutkija, Kelan tutkimusjulkaisujen päätoimittaja, Kela
 • Tarja Hyvärinen, FM, vastaava julkaisutoimittaja, Kela
 • Signe Jauhiainen, KTT, tutkimuspäällikkö, Kela
 • Karoliina Koskenvuo, FT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Kela
 • Markku Laatu, VTL, erikoistutkija, Kela
 • Jaana Martikainen, FaT, dosentti
 • Mikko Niemelä, VTT, dosentti, tutkimusprofessori, Kela
 • Eeva Nykänen, OTT, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Marketta Rajavaara, VTT, professori, Helsingin yliopisto
 • Riitta Seppänen-Järvelä, VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Kela
 • Tiina Silvasti, VTT, professori, Jyväskylän yliopisto
 • Ringa Sirppiniemi, VTM, julkaisutoimittaja, Kela
 • Liina-Kaisa Tynkkynen, FT, tenure track -tutkija, Tampereen yliopisto