Kelan neuvottelukunta

Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja kehittää

  • sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä
  • palvelujen käyttäjien näkökulman huomioon ottamista.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.7.2020-30.6.2023.

Puheenjohtaja
Outi Antila, pääjohtaja, Kela

Varapuheenjohtaja
Heli Korhola
, johdon tukiyksikön johtaja, Kela

Sihteeri
Anna-Stiina Lundqvist, vastaava sidosryhmätyön ja vastuullisuuden asiantuntija, Kela

Jäsenet

 

Katri Ojala, johtava asiantuntija
Akava ry

Janne Viskari, pääjohtaja
Digi- ja väestötietovirasto

Ole Norrback, puheenjohtaja
Svenska Pensiönärsförbundet rf ja 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Petri Pohjonen, pääjohtaja 
Invalidiliitto ry

Köli Pekka, varapuheenjohtaja
Kelan toimihenkilöt ry

Hennamari Mikkola,
tutkimusyksikön päällikkö
Kelan tutkimus

Ilpo Tolonen, hallituksen puheenjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry

Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri
Pelastakaa Lapset ry

Liisa Siika-Aho, johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta Maijala, ylijohtaja
Suomen Akatemia

Tarja Myllärinen, johtaja
Suomen Kuntaliitto

Satu Grekin, toiminnanjohtaja
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Sakari Tuomisto, sosiaalipolitiikan asiantuntija
Suomen Ylioppilaskuntien liitto ry

Ida Nummelin, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
STTK ry

Janne Makkula, työmarkkinajohtaja
Suomen Yrittäjät

Markku Tervahauta, pääjohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Seija Lehtonen, erityisasiantuntija
Työeläkevakuuttajat TELA ry

Jaana Laitinen, johtava asiantuntija
Työterveyslaitos

Ulla Hämäläinen, finanssineuvos
Valtiovarainministeriö

Markku Heikura, pääjohtaja
Verohallinto