Kelan termit

Kelan terminologinen sanaston 6. laitoksessa (pdf) on 560 käsitettä termitietueineen ja käsitekaavioineen. Sanasto on päivitetty 2021.

Uusina aihealueina sanastoon on lisätty mm. muutoksenhakuun ja opiskeluterveydenhuoltoon liittyviä käsitteitä. Sanastossa olevat lakiviitteet vievät suoraan Finlexiin. Sanasto on kaikkien sitä tarvitsevien käytössä.