Kelan tilastot kuvina

Ajankohtaista tilastoista

Toimeentulotuen saajille kaavaillaan 75 euron epidemiakorvausta. Sosiaalivakuutus-lehti selvitti, miten tuki kohdentuisi, jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen. Lue lisää Sosiaalivakuutuksen artikkelista.

Palkkikuvio, jossa arvio epidemiakorvauksen kustannuksista kotitaloustyypin mukaan elokuulta: yhteensä 13,6 milj. euroa, josta yhden hengen kotitaloudet 7,1, lapsiperheet 5,8 ja lapsettomat parit 0,7 miljoonaa euroa.

Kuviot-sarja

Kuviot esittelevät graafisin keinoin Kelaa, sen hoitamaa sosiaaliturvaa, Suomen kokonaiseläketurvaa ja Suomen työttömyysturvaa. Tiedostot (pdf ja Excel) sisältävät kuvioiden tilastoaineiston ja aikasarjoja jopa vuodesta 1940 alkaen.

Pdf-tiedostot

Excel-tiedostot

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi