Korvauksen hakeminen

Vakuutusyhtiö hakee korvausta asiakkaan valtuutuksen perusteella Kelasta lomakkeella SV 133 (kela.fi/lomakkeet). Korvausta voi hakea myös muulla lomakkeella, jos se on Kelan hyväksymä ja siinä on lomaketta SV 133 vastaavat tiedot. Hakuaika on 6 kuukautta kustannusten maksamisesta. Tilityslomake liitteineen toimitetaan Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (PL 78, 00381 Helsinki).  Korvausta ei voi hakea sähköisesti.

Lainsäädännön valinta tilityslomakkeella

Vakuutusyhtiön täytyy valita korvausta hakiessaan tilanteen mukaan

  1. Suomen lainsäädännön mukainen korvaus (laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta) tai
  2. hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukainen korvaus tai
  3. sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Valinta koskee kaikkia tilityksen henkilöitä. Samaan tilitykseen voi yhdistää vain saman lainsäädännön mukaisesti korvattavia kustannuksia. Esimerkiksi Espanjassa ja Thaimaassa äkillisestä sairastumisesta aiheutuneita kustannuksia ei tule yhdistää samaan tilitykseen.

Suomen tai hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukainen korvaus

Jos kyseessä on EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettu lääketieteellisesti välttämätön hoito, vakuutusyhtiö valitsee korvausta hakiessaan joko

  • Suomen lainsäädännön mukaisen korvauksen tai
  • hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisen korvauksen.

Toisessa Pohjoismaassa annettu lääketieteellisesti välttämätön hoito korvataan Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaisesti aina hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisesti.

Mitä on lääketieteellisesti välttämätön hoito?

Lääketieteellisesti välttämätön hoito on hoitoa, jota ei voi siirtää annettavaksi suunnitellun paluumatkan jälkeen. Hoito ei voi odottaa asiakkaan kotiinpaluuta, kun otetaan huomioon sairauden todennäköinen kulku. Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarkoituksena on, että asiakas voi jatkaa ulkomaan oleskeluaan, kuten oli alun perin suunnitellutkin. Lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa ovat myös pitkäaikaissairauksien ja aiemmin todettujen sairauksien hoito, kuten myös raskauden ja synnytyksen hoito. Lääketieteellisesti välttämättömäksi katsottavan hoidon sisältö vaihdella ja olla erilaista riippuen siitä, onko hoito annettu esimerkiksi viikon kestävän lomamatkan aikana vai lukuvuoden kestävän vaihto-opiskelun aikana.

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus

Jos kustannus johtuu sairastumisesta muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, korvaus maksetaan sairausvakuutuslain mukaisesti. Tilityslomakkeelta rastitetaan ’Sairausvakuutuslain mukainen korvaus’.

Jos henkilö on hakeutunut EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ilman ennakkolupaa tarkoituksenaan saada ulkomailla sairaanhoitoa, kustannukset korvataan sairausvakuutuslain mukaisesti.  Jos henkilö on hakeutunut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-valtioon tai Sveitsiin, kustannuksia ei korvata.