Maksuperustepäätös

Valtion maksuperustelaissa määritellään valtion viranomaisten ja laitosten toiminnan maksullisuuden yleisperiaatteet. Lakia sovelletaan myös Kelaan. Lain mukainen Kelan maksupäätös löytyy liitteenä.

Valtaosassa Kelan toimintaa on kyse maksuperustelain 5 §:n mukaisista maksuttomista suoritteista. Näitä ovat muun muassa suoritteet, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen eli Kelan etuustuotanto.

Lue lisää