Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii Kelan apuna sairausvakuutusta koskevissa asioissa.

Sen tehtävänä on

  • edistää ja kehittää sairausvakuutuksen toteuttamiseen osallistuvien keskinäistä yhteistyötä
  • tehdä Kansaneläkelaitoksen hallitukselle esityksiä ja antaa sille lausuntoja sairausvakuutusta koskevien selvitysten ja tutkimusten suorittamiseksi; sekä,
  • tehdä Kansaneläkelaitoksen hallitukselle esityksiä ja antaa sille lausuntoja sairausvakuutuslain soveltamista ja kehittämistä koskevista asioista.

Suomen hallitus nimittää sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.7.2019-30.6.2022.

Puheenjohtaja

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kansaneläkelaitos

Varapuheenjohtaja
Osaamiskeskuksen päällikkö, Reija Jääskeläinen, Kansaneläkelaitos

Sihteeri
Suunnittelun asiantuntija,  Ismo Hiljanen, Kansaneläkelaitos

Jäsen Varajäsen

Jaska Siikavirta, johtaja, STM

Pasi Pohjola, osastopäällikkö, STM

Liisa Siika-aho, johtaja, STM

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies, STM

Lauri Vuorenkoski, terveyspolitiikan asiantuntija, Suomen Lääräriliitto

Henna Virtomaa, toiminnanjohtaja, Suomen Hammaslääkäriliitto

Auli Rytivaara, asiantuntijalääkäri,
Elinkeinoelämän keskusliitto

Eveliina Vigelius, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

Tuuli Glantz, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Riitta Työläjärvi, asiantuntijalääkäri, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Samppa Koskela, juristi, STTK

Katri Ojala, johtava asiantuntija, AKAVA ry

Tarja Filatov, kansanedustaja

Sanna Antikainen, kansanedustaja