Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä sairausvakuutukseen liittyviä lääketieteellisiä kysymyksiä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan nykyinen toimikausi 1.3.2019 - 28.2.2022.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
LT, Neurologian erikoislääkäri Janne Leinonen.

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Arviointiylilääkäri, professori, Miia Turpeinen, FinCCHTA (kliininen farmakologia)

Sihteeri ja jäsen
Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine, Kela (neurologia)

Jäsenet

Asiantuntijat

Pääsihteeri, dosentti Ilona Autti-Rämö, Palveluvalikoimaneuvosto, STM (lastenneurologia)

Dosentti Sari Atula, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (neurologia)

Ylijohtaja, dosentti Markus Henriksson, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (psykiatria)

Professori Oskari Heikinheimo, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (naistentaudit)

Ylilääkäri, dosentti Eero Hirvensalo, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (kirurgia, ortopedia ja traumatologia)

Vastaava asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen, Kela (hammaslääketiede, terveydenhuolto)

Dosentti Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (psykiatria)

Professori Risto Huupponen, Turun yliopisto, lääketieteen laitos (kliininen farmakologia)

Professori Satu Lahti, Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos (sosiaalihammaslääketiede, terveydenhuolto)

Tutkijalääkäri, LT Hanna-Mari Jauhonen, Fimea (silmätaudit)

Professori Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen (geriatria)

Osastonylilääkäri, dosentti Asko Järvinen, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (sisätaudit, infektiosairaudet)

Vastaava ylilääkäri, professori Mika Mäkelä, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (lastentaudit ja allergologia)

Ylilääkäri Helena Kastarinen, Kela (sisätaudit, nefrologia)

LT, Työterveyshuollon erikoislääkäri Eva Helaskoski, Työterveyslaitos (työterveyshuolto)

Tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo, Kela tutkimusosasto

Johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto (yleislääketiede)

Dosentti, vs. osastonylilääkäri Tanja Laukkala, HUS ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (psykiatria)

Toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, Suomen Hammaslääkäriliitto (hammaslääketiede).

Toimialajohtaja, dosentti Heikki Lukkarinen Turun yliopistollinen keskussairaala (lastentaudit)

Professori Timo Strandberg, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (sisätaudit, geriatria)

Professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto, hammaslääketieteen laitos (kliininen hammashoito, kariologia ja endodontia)

Professori Markku Sumanen, Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (yleislääketiede)

Toimituspäällikkö, LT Raija Sipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (terveydenhuolto)

Professori Pekka Ylöstalo, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos (kliininen hammashoito, parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede)

Vastuualuejohtaja, dosentti Tero Soukka, Turun yliopistollinen keskussairaala, suu- ja leukasairauksien klinikka (hammaslääketiede, suu- ja leukakirurgia)

 

Professori Liisa Suominen, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hammaslääketieteen yksikkö (hammaslääketiede, terveydenhuolto)

 

Vastaava ylilääkäri Kirsi Vainiemi, Kela (työterveyshuolto, yleislääketiede)

Lääkejaosto

 

Puheenjohtaja

Dosentti, arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, FinCCHTA (kliininen farmakologia)

Sihteeri

Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup, Kela

Jäsenet:

 

Professori Risto Huupponen, Turun yliopisto

Tutkijalääkäri LT Hanna-Mari Jauhonen, Fimea

Osastonylilääkäri, dosentti Asko Järvinen, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Ylilääkäri Helena Kastarinen, Kela

LT, lastentautien erikoislääkäri Jarmo Salo, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Professori Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto

Suunnittelija Anne Rönneberg, Kela

Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela

Hammaslääketieteen jaosto

 

Puheenjohtaja

Professori Pekka Ylöstalo, Oulun yliopisto

Sihteeri

vastaava Asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen, Kela

Jäsenet:

 

Professori Satu Lahti, Turun yliopisto

Professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto

Toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, Suomen Hammaslääkäriliitto (hammaslääketiede).

Vastuualuejohtaja, dosentti Tero Soukka, Turun yliopisto

Professori Liisa Suominen, Itä-Suomen yliopisto

 

Lue lisää