Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäivärahan myöntäminen edellyttää lähtökohtaisesti, että olet Suomessa sairausvakuutettu. Jos olet Suomessa työskentelevä EU/ETA-maan, Sveitsin tai Iso-Britannian kansalainen, sinulla voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan, vaikka et olisi Suomessa sairausvakuutettu.

Karanteenilla tarkoitetaan sitä, että tartuntataudille altistuneen tai altistuneeksi epäillyn henkilön liikkumista rajoitetaan esimerkiksi siten, että hänet määrätään pysymään kotona. Eristämisellä tarkoitetaan sitä, että tartuntatautiin sairastunutta tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyä henkilöä hoidetaan terveydenhuollon toimintayksikössä erillään muista siten, että tartunta ei leviä.

Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä.

Tarvitset kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työssä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Kopio päätöksestä riittää. Myös A-lääkärintodistus käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Tartuntapäivärahaan ei ole oikeutta esimerkiksi jos

  • teet työsi etätyönä eikä ansionmenetystä synny
  • olet lomalla
  • työnantaja tai opiskelupaikka on suosittanut tai määrännyt sinut jäämään kotiin
  • odotat covid 19 -testin tulosta kotona, eikä sinulla ole tartuntatautilääkärin päätöstä karanteenista
  • hallitus on suosittanut sinut jäämään kotiin ulkomaan matkan jälkeen, mutta sinulla ei ole tartuntatautilääkärin päätöstä karanteenista,

Tartuntatautipäiväraha ulkomailla

Tartuntatautipäivärahaan voi olla oikeus myös Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä, joka on eristetty tai määrätty karanteeniin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Muut tilanteet

Jos olet työtön tai opiskelija et voi saada tartuntatautipäivärahaa, koska sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos hoitava lääkärisi kuitenkin toteaa sinut myös työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit hakea sairauspäivärahaa.

Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. 

Jos olet saanut ensin todistuksen sairauspäivärahaa varten ja sen perusteella Kelasta sairauspäivärahaa, sairauspäivärahapäätös voidaan oikaista. Kun päätös oikaistaan, Kela voi myöntää tartuntatautipäivärahan koko sille ajalle, jolle päätös työstäpoissaolosta on tehty. Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi kirjoittaa päätöksen työstäpoissaolosta, eristämisestä tai karanteenista tai samat tiedot sisältävän lääkärintodistus A:n myös takautuvalle ajalle. 

Määrä ja maksaminen

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Tartuntatautipäiväraha myönnetään koko työstäpoissaolopäätöksen ajalle ilman enimmäisaikaa.

  • Jos olet palkansaaja, päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos sinua ei olisi määrätty olemaan poissa työstä. Tartuntatautipäiväraha määräytyy työnantajan ilmoituksen mukaan.
  • Jos olet yrittäjä, päiväraha perustuu siihen YEL- tai MYEL-vuosityötuloon, joka on voimassa, kun poissaolo alkaa.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja seuraavat maksukaudet 25 arkipäivää. Tartuntatautipäivärahan viimeinen erä maksetaan, kun oikeus etuuteen päättyy.

Näet tartuntatautipäivärahasi seuraavan maksupäivän Kelan asiointipalvelusta.

Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut palkkaa työstä poissaolon ajalta.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan niin kauan kuin päätös työstäpoissaolosta, karanteeni tai eristäminen jatkuu. Tartuntatautipäivärahaa verotetaan kuten sairauspäivärahaa.

Omavastuuaika

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Lue lisää