Toimeentulotuki koronatilanteessa

Perustoimeentulotukea voi saada Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin.

Perustoimeentulotuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule toimeen ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, etuuksien avulla tai muilla tuloillaan tai varoillaan. Se on myös tarkoitettu heille, joita elatusvelvollinen ei pysty elättämään.

Muut etuudet on haettava ennen toimeentulotukeen turvautumista

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat, mukaan lukien pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Ennen perustoimeentulotuen hakemista asiakkaan pitää selvittää oikeus esimerkiksi työttömyysturvaan, asumisen tukiin, vanhempainpäivärahoihin ja sairauspäivärahaan.

Koronaepidemian vuoksi palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin on tullut määräaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan tasoa ja ehtoja. Voit lukea muutoksista tarkemmin sivulla Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset.

Millaisessa tilanteessa olet?

Väliaikainen epidemiakorvaus perustoimeentulotuen saajille

Väliaikaisen epidemiakorvauksen tarkoitus on tukea pienituloisimpia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa koronaepidemiaan liittyneet rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. 

Kela myöntää epidemiakorvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja. Korvausta ei siis tarvitse hakea erikseen.

Korvausta maksetaan neljän kuukauden ajalta (syys–joulukuu). Epidemiakorvaukseen ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan rajoitustoimien aikana 1.3.-31.7.2020. Lisäksi epidemiakorvauksen saamisen edellytyksenä on maksuajankohtaa edeltävänä kuukautena saatu perustoimeentulotuki. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että epidemiakorvauksen voi saada syyskuulta, jos asiakas on saanut perustoimeentulotukea elokuussa.

Lue lisää väliaikaisesta epidemiakorvauksesta

Lue lisää