Kaikki Kelan yhteisöasiakkaat voivat nyt antaa Suomi.fi-valtuuksia

Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelu on avattu 11.6.2020. Kaikki Katso-palvelua käyttävät Kelan yhteisöasiakkaat voivat nyt antaa Suomi.fi-valtuuksia. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevat organisaatiot, joiden edustajia ei ole merkitty kauppa- tai yhdistysrekisteriin.

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille yrityksille ja yhteisöille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi julkiset organisaatiot, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, y-tunnukselliset kuolinpesät ja ulkomaiset yritykset.

Suurimmassa osassa Kelan yhteisöasiakkaiden asiointipalveluista on jo siirrytty käyttämään Suomi.fi-palveluja. Kelan Työnantajan asiointipalvelussa ja Etuustietopalvelu Kelmussa käytetään kuitenkin vain Katso-palvelua 26.9.2020 asti. Katso-palvelu suljetaan kokonaan 31.12.2020. Sen vuoksi Suomi.fi-valtuudet kannattaa hankkia ja olla käytössä kaikissa organisaatioissa hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.

Valtuushakemuksen tekeminen

Virkailijavaltuuttamispalvelusta yritys tai yhteisö voi hakea työntekijöilleen valtuutusoikeutta eli oikeutta antaa valtuuksia yrityksen tai yhteisön nimissä. Kun henkilölle on rekisteröity valtuutusoikeus, voi hän tunnistautua Valtuudet-palveluun ja antaa organisaation nimissä varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia samaan tapaan kuin kaupparekisteriin rekisteröidyt yritykset.

Valtuushakemuksen voi jättää käsiteltäväksi kolmella eri tavalla:

  • Suomi.fi-verkkopalvelun sähköinen valtuushakemus on toistaiseksi vain suomalaisten yritysten ja yhteisöjen käytössä.
  • Ulkomaalaisten yritysten sekä niiden kotimaisten yritysten, jotka eivät jostakin syystä pysty käyttämään sähköistä valtuushakemusta, kannattaa lähettää valtuushakemus postitse.
  • Vaihtoehtoisesti valtuushakemuksen voi toimittaa rekisteröintipisteeseen. Käyntiasiointi on mahdollista kaikissa Verohallinnon toimipisteissä kautta maan.

Valtuutusoikeus rekisteröidään lähettämällä valtuushakemus tarvittavine liitteineen virkailijavaltuuttamispalveluun. Virkailijavaltuuttamispalvelussa virkailija rekisteröi hakijan puolesta hakemuksessa esitetyt valtuudet valtuusrekisteriin.

Yksityiskohtaiset ohjeet valtuutusoikeuden hakemiseen ja siinä tarvittaviin asiakirjoihin on kerrottu Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus.

Ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu käyttöön

Ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu eli Finnish Authenticator -tunnistuspalvelu on tarkoitettu Katso-tunnistusta tällä hetkellä käyttäville ulkomaalaisille henkilöille, joiden pitää siirtyä Katson käytöstä pois tämän vuoden loppuun mennessä. Palvelu korvaa Katson tunnistuspalvelun.

Ulkomaan kansalainen voi tunnistautua uudella tunnistusvälineellä Kelan Työnantajan asiointipalveluun 26.9.2020 alkaen. Kelan asiointipalvelua käyttävän ulkomaalaisen henkilön kannattaa hankkia uusi tunnistusväline ajoissa, jotta organisaatioille jää riittävästi aikaa antaa hänelle asiointi- tai edustamisvaltuuksia.

Lue lisää