Suomesta ulkomaille lähtevä työntekijä

Kun työntekijä lähetetään Suomesta ulkomaille töihin, työnantajan velvoitteet vaihtelevat työntekijän aseman, kohdemaan ja työskentelyn keston mukaan.

Yleensä Suomesta ulkomaille muuttava henkilö menettää oikeutensa Kelan etuuksiin ja sosiaaliturvaan, jos ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää yli 6 kuukautta.  Lähetetyt työntekijät ja virkamiehet sekä kehitysyhteistyöntekijät voivat kuitenkin säilyttää pidempään oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan.

Toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin paikallisen työnantajan palvelukseen lähtevän henkilön oikeus Kelan etuuksiin ja sosiaaliturvaan päättyy yleensä, kun työ toisessa maassa alkaa, riippumatta siitä kauanko työ kestää.

Lakimuutoksen vaikutus ulkomailla työskenteleviin

1.4.2019 tuli voimaan lakimuutos, joka vaikuttaa ulkomaille lähetetyn työntekijän oikeuteen kuulua Suomen sosiaaliturvaan ja saada Kelan etuuksia. Työntekijät, joiden ulkomaankomennus on alkanut ennen lain voimaantuloa ovat saaneet päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, säilyttävät kuitenkin oikeutensa Kelan etuuksiin lakimuutoksista huolimatta. Oikeus etuuksiin kestää päätöksen voimassaolon ajan.

Ilmoitus työn alkamisesta ja päättymisestä

Työnantajan ja työntekijän pitää aina ilmoittaa ulkomaan työn alkamisesta ja päättymisestä. Työnantaja ei enää hae työntekijälle oikeutta Kelan sosiaaliturvaan.

EU- ja Eta-maiden, Sveitsin ja sosiaaliturvasopimusmaiden osalta nykytilanne ei muutu. Niihin töihin lähdettäessä sosiaaliturvaan kuulumista haetaan edelleen Eläketurvakeskuksesta.

Kelalle tehdään ilmoitus, kun työntekijä lähetetään maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä).  EU:n ulkopuolelle lähetetty 1.4.2019 alkaen lähetetty työntekijä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan enintään 5 vuotta.

Kun ilmoitus ulkomaan työn alkamisesta tehdään ajoissa ennen ulkomaille muuttoa, mahdolliset Kelan etuudet voivat jatkua keskeytyksettä. Myös työntekijän mukana lähtevien perheenjäsenten pitää ilmoittaa muutosta Kelaan. Ilmoitus tarvitaan myös työn päättymisestä tai työskentelymaan vaihtumisesta.

Työnantaja saa ilmoituksen Kelan ratkaisusta. Työntekijä voi tarkistaa oman ilmoituksensa ja työskentelyjaksonsa henkilöasiakkaan asiointipalvelussa.

Työnantaja tai tämän edustaja voi hoitaa viranomaisasioita työntekijän puolesta vain yksilöidyllä valtakirjalla.

Kela palvelee

Kelan kansainvälisten asioiden keskus palvelee kaikkia Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita.

Lue lisää