Työterveyshuolto

Työnantaja voi saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista. Työnantaja hakee korvauksen jälkikäteen tilikausittain.

Pikaoppaan avulla saat selkeän kuvan työterveyshuollon korvauksista.