Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle

Työnantaja, joka on velvollinen maksamaan työntekijälle lomapalkkaa tai lomakorvausta äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan perusteella kertyneestä vuosilomasta, voi saada Kelasta vuosilomakustannuskorvausta.

Kela maksaa vuosilomakustannuskorvauksen enintään lakisääteisen vuosiloman eli 156 arkipäivän ajalta (noin puoli vuotta), vaikka työntekijälle työehtosopimuksen perusteella olisi kertynyt enemmän vuosilomaa.

Vuosilomakustannuskorvausta pitää hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainvapaan päättymisestä.

Lue lisää