Perustoimeentulotuki ja vuokravakuus

Mitä vuokravakuus tarkoittaa ja mitä siitä korvataan

Kela voi myöntää perustoimeentulotukena vakuuden sen vahingon varalle, ettei vuokralainen täytä vuokrasuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Tästä vakuudesta Kela käyttää nimitystä vuokravakuus.

Vuokravakuudesta voidaan korvata:

 • maksamattomat vuokrat
 • maksamattomat vesimaksut, autopaikkamaksut ja saunamaksut, jos maksut on mainittu vuokrasopimuksessa
 • sopimussakko määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisesta ennen määräaikaa tai toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisesta ennen vuokrasopimuksessa sovittua ensimmäistä mahdollista irtisanomisajankohtaa
 • vahingonkorvaus vuokrasopimuksen purkamisen johdosta
 • vahingot, jotka vuokralainen tai huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskellut henkilö (ml. lemmikkieläimet) on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut huoneistolle, pl. huoneiston tavanomainen kuluminen.

  • Huoneiston tavanomaista kulumista on mm. sisustamisesta aiheutuneet tavanomaiset jäljet kuten taulukoukut, kirjahyllyn kiinnittäminen seinään ym. vastaavat, normaaliin elämiseen kuuluvat jäljet sekä tupakoinnista aiheutuneet haitat, ellei tupakointia ole vuokrasopimuksessa erikseen kielletty.

 • ylimääräiset loppusiivouskulut, jos vuokralainen on olennaisesti laiminlyönyt huoneiston siivouksen tai tavaroidensa kuljetuksen pois
 • lukkojen sarjoitus, mikäli vuokralainen ei palauta kaikkia avaimia, jotka vuokrasuhteen aikana on kirjattu luovutetuksi
 • häädöstä aiheutuvat viranomaiskulut (oikeudenkäyntimaksu, häädön täytäntöönpanomaksu ulosotossa)

Vuokravakuudesta ei korvata:

 • vuokranantajan välillisiä kuluja mm. matkakuluja
 • asuntoirtaimistolle aiheutuneita vahinkoja.
  • Asuntoirtaimistolla tarkoitetaan ei kiinteää irtaimistoa, kuten huonekaluja/kalusteita (sänky, sohva tms.)
 • tupakoinnista aiheutuneita haittoja, jos tupakointia ei ole vuokrasopimuksessa erikseen kielletty
 • taloyhtiölle tai muulle kolmannelle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja

Vuokralainen vastaa vuokranmaksusta itse vuokrasuhteen voimassaoloaikana. Vuokravakuutta ei voi käyttää vuokran maksamiseen, kun vuokrasuhde on voimassa.

Vuokravakuuden myöntämisen edellytykset

Kela voi myöntää vuokravakuuden, jos

 • vuokralainen on oikeutettu perustoimeentulotukeen
 • muutto uuteen asuntoon on perusteltu
 • vuokrattava asunto on kunnan kohtuullisen vuokratason mukainen.

Muuttoa voidaan pitää perusteltuna mm. seuraavissa tilanteissa:

 • avo- tai avioero
 • terveydelliset syyt
 • perhekoon muutos
 • asunnottomuus
 • asunnottomuuden uhka
 • työpaikan tai opiskelupaikan saanti toiselta paikkakunnalta
 • asunnon vaihtaminen edullisempaan kohtuullisuusharkinnan vuoksi

Vuokravakuutta ei pääsääntöisesti myönnetä, kun kysymyksessä on 

 • mukavuussyyt esim. sauna, piha, kaupunginosan vaihto
 • tilanne, jossa asiakas ehdottaa muuttoa normia kalliimpaan asuntoon
 • paikkakunnan vaihto ellei muutto ole perusteltu (työpaikka, opiskelu).

Jos hakijalla on aikaisempi vuokravakuus realisoitunut, uuden vuokravakuuden myöntämistä harkitaan tiukemmin.