Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

 

Huom! Tekstiä on muutettu, mutta viittomakielistä videota ei vielä ole päivitetty.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta.

Miten tulkkauspalvelu järjestetään?

 • Tulkki järjestetään läheltä asiakasta. Jos asiakas tarvitsee tulkin lähialueensa ulkopuolella, tulkki tulee läheltä tulkkauspaikkaa.
 • Asiakas valitsee, haluaako hän käyttää palvelussaan tulkkilistaa. Jos asiakas ei halua tulkkilistaa, tilaukseen välitetään asiakkaan tarpeisiin sopiva tulkki läheltä tulkkauspaikkaa.
 • Tulkkaus voi olla lähitulkkausta tai etätulkkausta.

Tulkkauspalvelua voi käyttää

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • asiointiin
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • harrastamiseen tai virkistykseen.

Tulkkauspalveluun ei kuulu

 • vammaisen henkilön muiden palveluiden, esim. henkilökohtaisen avun järjestäminen
 • kahden viittomakielen välinen tulkkaus, esim. suomalaisesta viittomakielestä suomenruotsalaiseen viittomakieleen
 • tulkkaus kansainvälisillä viittomilla
 • eri kommunikaatiomenetelmien opetus.

Kunnat järjestävät viittomakielen ja muiden kommunikaatiomenetelmien opetuksen. Ota yhteys kotikuntaasi, jos haluat lisätietoa.

Mitä tarkoitetaan tulkkauksella 

Tulkkauksella tarkoitetaan viittomakielellä tai jollakin kommunikaatiota selventävällä menetelmällä tapahtuvaa viestin välittämistä. Tulkkaustilanteessa on aina 3 osapuolta.

Esimerkiksi viittomakieltä, viitottua puhetta, puhetta tai kirjoitettua tekstiä voidaan tulkata. Tulkki voi esimerkiksi tulkata suomenkielisen lomakkeen viittomakielelle.

Tulkkauspalveluun kuuluu siis myös pienimuotoisen kirjallisen dokumentin kääntäminen. Kirjojen tai muiden vastaavien teosten kääntäminen ei kuitenkaan kuulu palveluun.

Kuinka paljon tulkkausta voi saada?

Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkausta 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammaisella henkilöllä 360 tuntia vuodessa.

Jos tarvitset enemmän tulkkausta, voit hakea lisätunteja.

Palvelun käyttö ei maksa mitään.

Lue lisää