Vuokravakuuden hakeminen ja päätöksen antaminen

Vuokralainen toimittaa vuokravakuushakemuksen Kelaan. Hakemukseen on liitettävä vuokrasopimus tai asuntotarjous, jos vuokrasopimusta ei vielä ole tehty. Vuokrasopimuksesta tai asuntotarjouksesta on ilmettävä vuokravakuuden myöntämiseksi riittävät tiedot:

  1. vuokrattava asunto
  2. vuokralainen tai vuokralaiset
  3. vuokranantaja
  4. vuokran määrä
  5. mille ajalle vuokrasopimus on tehty
  6. vuokravakuuden määrä

Kela selvittää ensin, onko hakijalla oikeus perustoimeentulotukeen. Oikeus perustoimeentulotukeen tulee aina ratkaista, ennen kuin vuokravakuushakemus voidaan käsitellä.

Kela antaa vuokravakuutta koskevan päätöksen tiedoksi vain tuensaajalle. Maksusitoumus lähetetään päätöksen liitteenä. Asiakkaan pyynnöstä sitoumus voidaan kuitenkin lähettää vuokranantajalle esim. suojattuna sähköpostina. Asiakkaan tulee esittää pyyntö vuokravakuushakemuksen yhteydessä.

Jos asiakas ei toimita maksusitoumusta vuokranantajalle sovitusti, tulee vuokranantajan ottaa ensisijaisesti yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää asiakasta toimittamaan maksusitoumuksen.

Lue lisää