Vuokravakuuden sisältö

Vuokravakuus annetaan kirjallisena maksusitoumuksena. Siinä Kela sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle sen vahingon, joka aiheutuu siitä, ettei tuensaajana oleva vuokralainen täytä vuokrasuhteesta johtuvia velvoitteitaan.

Vuokravakuutena annetaan yleensä kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä. Perustellusta syystä (esim. asunnottomuuden uhka) vakuus voidaan antaa kolmeksi kuukaudeksi, mikä on määritelty asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL 8§) mukaan pisimmäksi vuokravakuusajaksi. Vuokranantajan tulee esittää perusteet, mikäli hän vaatii asiakkaalta 3 kuukauden vuokravakuutta.

Vuokravakuus on asuntokohtainen ja se on voimassa vuokrasopimuksen keston mukaisesti.

Jos määräajaksi tehdyn vuokrasopimuksen jälkeen tehdään uusi vuokrasopimus (jatkosopimus) samaan asuntoon, on asiakkaan haettava vuokravakuutta uudelleen. Asiakkaan tulee toimittaa Kelaan uusi vuokravakuushakemus (TO2) sekä jatkosopimus tai tarjous jatkosopimuksesta. Jatkohakemus on toimitettava viimeistään kuukauden kuluessa aiemman sopimuksen päättymisestä. Asiakkaalla tulee olla oikeus perustoimeentulotukeen, kun jatkovakuutta myönnetään.

Jos uusi maksusitoumus myönnetään vuokrasuhteen jatkuessa, niin aiempi maksusitoumus mitätöityy ja uusi maksusitoumus kattaa vahingot myös aiemman maksusitoumuksen voimassaoloajalta. Vuokrasuhteen jatkuessa maksusitoumus kattaa vahinkoja yhden vuokravakuuden määrään asti koko vuokrasuhteen ajalta. Jos vuokranantaja on tehnyt asiakkaan kanssa jatkosopimuksen, ja vuokranantaja haluaa realisoida vakuutta, voidaan realisointivaatimus käsitellä vasta, kun uusi vuokrasopimus on päättynyt ja hakija on muuttanut pois asunnosta.

Jos määräaikaisen vuokrasopimuksen sisältö muuttuu oleellisesti tai asiakas muuttaa saman vuokranantajan toiseen asuntoon, katsotaan vanha sopimus ja vakuus vanhaan asuntoon Kelassa päättyneeksi. Tällöin asiakkaan tulee hakea uutta vuokravakuutta lomakkeella TO2.

Uutta vuokravakuutta ei tarvitse hakea silloin, jos asunto, jossa asiakas asuu vaihtaa omistajaa ja voimassa oleva vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan asunnon uudelle omistajalle. Jos vuokranantajan ja vuokralaisen välillä solmitaan uusi vuokrasopimus tai vuokrasuhteen ehdot muuttuvat, tulee asiakkaan hakea Kelasta uutta vuokravakuutta uudella vuokrasopimuksella.