Kesällä 2020 hankitut vuonna 2021 alkavat uuden sopimuskauden kurssit on julkaistu


Kela on julkaissut 7.12.2020 kuntoutuskurssihaussa kesällä 2020 hankitut suomenkieliset ja ruotsinkieliset kurssit, jotka voivat alkaa 1.1.2021 jälkeen. Kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu.

Julkaistut kurssit ovat seuraavat:

Suomenkieliset kurssit

 • Omaishoitajien parikurssi
 • Sydän sairautta sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssi, perhekurssi
 • Tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen sopeutumisvalmennuskurssi, perhekurssi

Ruotsinkieliset kurssit (vastaavat suomenkieliset kurssit on julkaistu 9.11.2020)

 • ADHD-lasten sopeutumisvalmennus, perhekurssi
 • Lievän ja keskivaikean autismikirjon häiriön sopeutumisvalmennus, perhekurssi
 • Aikuisten Verso-kurssi
 • Aikuisten Silmu-kurssi
 • Muistisairaiden sopeutumisvalmennuskurssi
 • Omaishoitajien parikurssi
 • Reumaa sairastavan kuntoutuskurssi aikuisille ja sopeutumisvalmennuskurssi aikuisille

Osa vuonna 2020 hankituista kursseista julkaistaan myöhemmin. Kurssien julkaisuaikatauluista kerrotaan tarkemmin valituille palveluntuottajille lähetettävässä ilmoituskirjeessä. Lue lisää tiedotteesta Vuonna 2020 hankittavien kurssien aikatauluja.
Kurssien palvelukuvaukset ovat Kelan verkkosivuilla. Kurssijärjestelmässä on yksittäisen kurssin kohderyhmän kuvauksessa linkki kyseessä olevaan palvelukuvaukseen.

Palveluntuottaja:

 • Tarkista 31.12.2020 mennessä, että kurssien yhteyshenkilötiedot ja aikataulut ovat oikein.
 • Tee mahdolliset aikatauluja ja yhteyshenkilöitä koskevat muutokset suoraan kurssin tietoihin.
 • Huomioi, että kurssien aikataulujen tulee olla palvelukuvauksen mukaiset.

Ohjeet muutosten tekemiseen löytyvät ekstranetin käsikirjoista:

 • Muutosten tekeminen
 • SR/AMM-kurssit: Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien toimeenpanon käsikirja (päivitetty 2.11.2020)

Keskitetty päätöksenteko

Ruotsinkielisissä ADHD- ja autismikirjon häiriön (lievät ja keskivaikeat) lasten perhekursseissa on Kelassa keskitetty päätöksenteko.

Lisätiedustelut

Ota tarvittaessa yhteyttä sähköpostilla  kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi