B-lausunto

B-lausunto (SV 7) on yksityiskohtainen selvitys potilaasi sairaudesta, toimintakyvystä, ennusteesta ja jatkosuunnitelmasta, kuten kuntoutustarpeesta.

Milloin asiakas tarvitsee B-lausunnon

Kelan asiakas tarvitsee ajantasaisen B-lausunnon hoitavalta lääkäriltä, kun hän hakee seuraavia etuuksia:

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

  • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
  • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Tutustu koulutuksiin

Kun kirjoitat B-lausuntoa, on tärkeää, että teet työ- ja toimintakyvyn arvioinnin huolellisesti.

Tutustu alla oleviin kursseihin ja koulutuksiin, jotka auttavat työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tekemisessä.

Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa

Kurssilla ”Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa” (oppiportti.fi) opit arvioimaan potilaan toimintakykyä vastaanotolla. Pääset harjoittelemaan arviointia yhdessä kurssin videoilla esiintyvien lääkäreiden kanssa.

Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet

Kurssilla ”Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet” (oppiportti.fi) opit mitä tietoja hyvin laaditusta lausunnosta pitää löytyä. Lisäksi kurssilla kerrataan Kelan työkyvyttömyysetuuksien perusperiaatteet.

Tukea työkyvyn arviointiin

Kelan webinaarissa työkyvyn arviointia tekeville lääkäreille (sosiaalivakuutus.fi) vastataan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä lääkärin pitää ottaa huomioon B-lausunnossa?
  • Mistä lääkäri saa tukea ja tietoa työkyvyn arviointiin?
  • Miten asiakkaan asia etenee Kelassa?

Webinaarin puhujat ovat työkyvyn arvioinnin asiantuntijoita.