C-lausunto vammaisetuuksia varten

Asiakas tarvitsee C-lausunnon (EV 256) hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelasta vammaisetuuksia.

Vammaisetuuksia ovat

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki.

Lue lisää vammaisetuuksista (Henkilöasiakkaat-osio).

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat lausunnon

 1. Jos lausunto koskee alle 16-vuotiaan vammaistukea, kerro lausunnossa lapsen sairauden vaikutuksista arkeen. Ota kantaa seuraaviin asioihin:
  • Mitä sairauksia tai vammoja lapsella on? Miten ne on diagnosoitu? Mitä hoitoa tai kuntoutusta lapsi on saanut tai saa tällä hetkellä?
  • Miten sairaus vaikuttaa lapsen arkeen? Miten lapsen hoito eroaa vastaavan ikäisen terveen lapsen hoidosta?
 2. Jos lausunto koskee 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, kuvaa lausunnossa
  • toimintakyky
   • Mitkä sairaudet tai vammat heikentävät toimintakykyä?
   • Miten sairaus tai vamma vaikuttaa pitkäaikaiseen toimintakykyyn?
  • avuntarve tai ohjauksen ja valvonnan tarve arjessa. Tämän kohdan voi täyttää myös terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Lausunnon pitää aina perustua objektiiviseen näkemykseen.

C-lausunnon lähettäminen Kelaan

Sovi potilaasi kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaalle kopio C-lausunnosta.