C-lausunto vammaisetuuksia varten

Asiakas tarvitsee C-lausunnon (EV 256) hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelasta vammaisetuuksia.

Vammaisetuuksia ovat

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki.

Lue lisää vammaisetuuksista (Henkilöasiakkaat-osio).

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin kirjoitat lausunnon

 1. Jos lausunto koskee alle 16-vuotiaan vammaistukea, kerro lausunnossa lapsen sairauden vaikutuksista arkeen. Ota kantaa seuraaviin asioihin:
  • Mitä sairauksia tai vammoja lapsella on? Miten ne on diagnosoitu? Mitä hoitoa tai kuntoutusta lapsi on saanut tai saa tällä hetkellä?
  • Miten sairaus vaikuttaa lapsen arkeen? Miten lapsen hoito eroaa vastaavan ikäisen terveen lapsen hoidosta?
 2. Jos lausunto koskee 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, kuvaa lausunnossa
  • toimintakyky
   • Mitkä sairaudet tai vammat heikentävät toimintakykyä?
   • Miten sairaus tai vamma vaikuttaa pitkäaikaiseen toimintakykyyn?
  • avuntarve tai ohjauksen ja valvonnan tarve arjessa. Tämän kohdan voi täyttää myös terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Lausunnon pitää aina perustua objektiiviseen näkemykseen.

C-lausunnon lähettäminen Kelaan

Sovi potilaasi kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio C-lausunnosta.