Lääkärinlausunto erityisäitiysrahaa varten

Asiakas tarvitsee lääkärinlausunnon erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV 97), kun hän hakee Kelasta erityisäitiysrahaa.

Kela voi maksaa erityisäitiysrahaa, jos asiakas joutuu raskauden aikana olemaan poissa työstä ennen varsinaista äitiysrahakautta siksi, että

  • hän altistuu työssään kemiallisille aineille, säteilylle, tarttuvalle taudille tai muulle vaaratekijälle.
    • Erityisäitiysrahan perusteena olevat vaaratekijät on määritelty sairausvakuutusasetuksessa.
  • vaaratekijät eivät ole vältettävissä työssä
  • työnantaja ei pysty järjestämään muita työtehtäviä raskauden ajaksi.

Lisäksi erityisäitiysrahan maksaminen edellyttää, että asiakas on työkykyinen. Jos asiakas ei ole työkykyinen, hänellä voi olla oikeus sairauspäivärahaan.

Työterveyshuolto arvioi, milloin erityisäitiysrahan ja erityisäitiysrahavapaan hakeminen on tarpeellista ja ajankohtaista.

Lue lisää erityisäitiysrahasta (Henkilöasiakkaat-osio).
Lue lisää sairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat lääkärinlausunnon

Erityisäitiysrahalausunnon kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee työolot.

Kuvaa lääkärinlausunnossa (SV 97) äidille, sikiön kehitykselle tai raskaudelle haitalliseksi arvioidut kemialliset aineet, säteily, tarttuva tauti tai muut vaaratekijät. Arvioi altistuminen tekijöille. Lisäksi kuvaa mahdollisuudet työnkuvan muokkaukseen.

Lääkärinlausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä lääkärinlausunto Kelaan sähköisesti Kanta-palvelujen kautta, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa. Lue lisää lääkärintodistusten ja -lausuntojen sähköisestä välittämisestä (kanta.fi).

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaasi kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaalle kopio lausunnosta.

Lue lisää