Sähköiset lääkärinlausunnot ja -todistukset

Sähköiset lääkärinlausunnot ja -todistukset nopeuttavat tietojen siirtämistä. Sähköiset lausunnot ja todistukset tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne voidaan välittää asiakkaan luvalla Kelaan, työeläkeyhtiöihin ja muille toimijoille.

Seuraavat todistukset ja lausunnot voi tällä hetkellä välittää sähköisesti Kelaan:

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten.

Näin lähetät sähköisen lääkärinlausunnon tai -todistuksen Kelaan

  1. Täytä sähköinen lääkärinlausunto tai -todistus potilastietojärjestelmässä.
  2. Kysy potilaalta lupa lausunnon välittämiseen Kelaan ja merkitse lausuntoon, että potilas on antanut suostumuksensa.
  3. Valitse lausunnon vastaanottajaksi Kela.
  4. Välitä lausunto Kelaan.

Lausunto tallentuu Potilastiedon arkistoon, ja se välitetään Kelaan etuuskäsittelyä varten. Saat potilastietojärjestelmään tiedon lausunnon onnistuneesta arkistoimisesta ja välittämisestä. Jos jokin menee vikaan, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Potilaasi näkee Omakannasta lausunnon ja tiedon, että lausunto on välitetty Kelaan. Hän näkee Kelaan välitetyn lausunnon myös OmaKelasta.

Sähköisen lausunnon allekirjoitus

Sähköisiä lausuntoja koskevat samat allekirjoitusvaatimukset kuin lausuntoja muutenkin.

Sähköinen allekirjoitus pätee lääkärinlausunnoissa ja –todistuksissa, jotka on välitetty Kelaan potilastietojärjestelmän kautta.

Jos et voi välittää lausuntoa potilastietojärjestelmän kautta, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Voit toimittaa lausunnon Kelaan esimerkiksi postitse tai suojatulla sähköpostilla.

Jos toimitat lääkärintodistuksen tai -lausunnon Kelaan muuten kuin potilastietojärjestelmän kautta, se pitää allekirjoittaa käsin tai sähköisesti tai varmentaa sähköisesti, jotta sitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Omakannasta tulostetut ja kopioidut muut tiedot tai kuvakaappaukset eivät korvaa lääkärinlausuntoa tai sen kopiota.

Lue lisää